Hur skall jag göra vid ett misskött ärende hos kronofogdemyndigheten?

2020-02-22 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej! Vad gör man om ett ärende är misskött från början hos KFM? Vart vänder man sig?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det finns lite olika sätt att hantera detta problem. Det mest grundläggande sättet är givetvis att du talar med dem som har hand om ärendet. Där du berättar att de har misskött sig och att handläggningen har varit felaktigt. Men då detta sätt kanske inte kommer leda dig någonstans kommer jag istället presentera två andra alternativa vägar att gå.

Mitt första råd är att du begär en omprövning på beslutet. Kronofogden skall då själva se över beslutet som de har tagit. De skall alltså här granska om de faktiskt har misskött ärendet eller inte. Viktigt att här poängtera är att kronofogdemyndigheten måste ändra sitt beslut om det är uppenbart felaktigt (exempelvis att det är misskött) (38 § Förvaltningslagen).

Vidare i denna process kan du även överklaga beslutet som Kronofogdemyndigheten har tagit. Överklagandet skall ske skriftligen av den som beslutet angår och ges in till kronofogdemyndigheten som har haft hand om ditt ärende (42 § och 43 § Förvaltningslagen). Detta överklagande måste dock komma in till myndigheten inom tre veckor från det att du fick reda på ditt beslut, för att de skall ta upp och titta på fallet (44 § Förvaltningslagen). De kommer då vara tvungna att skicka vidare det till övre instans som kommer testa din fråga (46 § Förvaltningslagen).

Ett sista råd på vad du kan göra i din aktuella situation är att anmäla misskötseln till Justitieombudsmannen (JO). Till JO anmäler man ifall du eller någon annan anser sig vara felaktigt behandlad av en myndighet, som just i detta fall. Vem som helst kan göra denna typ av anmälan oavsett om du är svensk medborgare, över arton eller ens berörs av ärendet. För att finna mer information om hur man gör en sådan anmälan så rekommenderar jag JO:s hemsida!

Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga och att allt löser sig för dig! Har du några fler frågor till oss på Lawline så tveka inte på att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar,

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (560)
2020-09-22 Är det tillåtet att ställa sin grävmaskin på allmän plats?
2020-09-18 Vem har rätt att överklaga beslut från socialtjänst?
2020-09-16 Hjälp med att överklaga Försäkringskassans beslut
2020-09-13 Påskynda handläggning hos Migrationsverket

Alla besvarade frågor (84367)