Hur ska vinsten från fastighet fördelas mellan sambor?

FRÅGA
Jag och min exsambo håller på att separera.Vi äger en fastighet ihop men med olika ägarandel. Han äger 74 procent och jag 26. han tog lån på 74 procent av inköpsvärdet och jag på 26. Fastigheten har ökat med 400 000 kronor sedan inköp, inköpspriset var 3 miljoner kronor.Inget samboavtal finns.Han tycker nu att jag, efter att vi räknat av respektive lån, ska få 26 procent av vinsten och han 74. Är det korrekt? Jag trodde att man skulle dela lika, oavsett hur mycket respektive gått in med i lån eller hur ägarandelen i huset ser ut.Inget samboavtal finns.Vänliga hälsningar
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om sambor regleras i sambolagen.

När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske om någon av samborna begär det. I bodelningen ska samboegendomen delas lika mellan samborna (8 § sambolagen). Med samboegendom avses sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen har köpts för gemensam användning, alltså om avsikten var att det skulle användas gemensamt (3 § sambolagen). Med gemensam bostad avses att egendomen är sambornas gemensamma hem och där ingår därför inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål (5 och 7 § sambolagen). Detta gäller under förutsättning att inget samboavtal finns.

Sammanfattningsvis, eftersom ni inte har något samboavtal, gäller att om er fastighet är avsedd som ert gemensamma hem, och inte som fritidshus, utgör den samboegendom och ska delas lika mellan er oavsett ägarandelar. Om fastigheten dock är ett fritidshus utgör den inte samboegendom och ska därför inte tas med i bodelningen, utan då gäller istället andra regler om samägande i samäganderättslagen där vinsten fördelas i förhållande till era ägarandelar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Ambjörn
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3038)
2021-11-25 Vad händer med sambos egendom om hen avlider?
2021-11-24 Formkraven för upprättandet av ett samboavtal
2021-11-24 Ärver min sambo mitt hus om jag avlider? Hur ska vara säker på att de tillfaller mina barn?
2021-11-23 Vad händer med katterna när jag och min sambo separerar?

Alla besvarade frågor (97338)