Hur ska vinst av bostadsrätt fördelas mellan två sambor vid separation?

FRÅGA
Lånade ut hälften av kontantinsatsen till min sambo när vi skulle köpa bostadsrätt för att överhuvudtaget få lov till ett bolån från banken i sin tid. Min sambo hade mindre inkomst, studieskulder och inget sparande. under följande år betalde jag i snitt 10-12000 kr för gemensamma utgifter per månad och min sambo bidrog med 3-5000 kr.Nu ska vi separera och sälja bostadsrätten, min ex-sambo har betalt av sina studieskulder och har även gjort operationer för sammanlagt 100000 kr. Måste jag per lag ge hälften av vinsten för bostadsrätten till min ex-sambo då vi står som gemensamma ägare?Det känns inte helt rättvist
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om vad som gäller i samboförhållanden finner du i Sambolagen. Under förutsättning att ni befann er i ett parförhållande och stadigvarande bodde tillsammans med ett gemensamt hushåll var ni sambor, se . När ert samboförhållande upphör ska, om någon av er begär det, en bodelning göras. I denna bodelning ska endast er s k samboegendom ingå och fördelas mellan er. Detta framgår av 8§ första stycket. Samboegendom är egendom som kan bli föremål för likadelning mellan parterna vid samboendets upplösning. Som samboegendom räknas sådan egendom som kan klassas som gemensam bostad eller gemensamt bohag, enligt , och i ditt fall handlar det nu alltså om att reda ut om er bostadsrätt kan utgöra sådan gemensam bostad och därmed samboegendom.

För att en bostad ska räknas som samboegendom och därmed ingå i bodelningen krävs att två saker är uppfyllda:
1. Att bostaden utgör sambornas gemensamma bostad genom att den är avsedd för och används som sambornas gemensamma hem (se ), och
2. Att bostaden har förvärvats för gemensam användning (se ).

Eftersom ni bott i bostadsrätten tillsammans, utgår jag från att den varit avsedd för och använts som ert permanenta och gemensamma hem. I sådana fall har bostadsrätten varit er gemensamma bostad i enlighet med . Utöver detta krävs för att bostadsrätten ska vara att anse som samboegendom, och därmed ingå i en bodelning, att den också har förvärvats för gemensam användning. Bostadsrätten är förvärvad för gemensam användning om den är köpt i syfte att ni skulle bo där tillsammans. Den anses även vara förvärvad för gemensam användning om den köpts efter att själva samboförhållandet inletts. Det saknar här betydelse vem av er som bekostat köpet. Det avgörande är när och i vilket syfte bostadsrätten förvärvats. I ert fall verkar det som att ni har köpt bostadsrätten tillsammans och i syfte att ni skulle bo där tillsammans, vilket medför att bostadsrätten är samboegendom. Den kommer därmed ingå i en eventuell bodelning och fördelas lika mellan er. Vid en bodelning ska värdet/vinsten på bostadsrätten fördelas lika mellan er efter det att skulder som är kopplade till bostadsrätten är avräknade, 14§. Sambolagen tar således inte någon hänsyn till om en sambo betalat mer för bostadsrätten, utan värdet/vinsten av denna ska delas lika.

Viktigt att notera att ovanstående gäller under förutsättning att ni inte avtalat om något annat i ett samboavtal.

Jag hoppas att detta besvarar din fråga. Om du har ytterligare frågor, är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2999)
2021-09-20 Vad ska man tänka på när man ingår samboskap och vad innebär ett samboavtal?
2021-09-19 Min sambo har slängt ut mig
2021-09-18 Sambo, separation, testamente?
2021-09-16 Ingår pengar i en sambodelning?

Alla besvarade frågor (95728)