FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTFörskott på arv07/10/2021

Hur ska vi vara säkra på att ingen av oss syskon gör anspråk på en annans arv eller förskott på arv?

Hej ! Kan man skriva ett avtal mellan 4 dödsbodelägare att ingen kommer göra anspråk på någon av de andra dödsbodelägarna angående om ett förskott på arv har mottagits innan våran mor avled ? Tänker för att vi alla fyra ska kunna känna oss säkra då vi har en syster som hela tiden ska bråka om saker som inte har skett utan är bara något hon inbillar sej. Tänker att ett sådant avtal med allas underskrifter kan eliminera diskussioner om detta och vi istället kan ta itu med det vi måste göra i dagsläget med att sälja bostad mm efter vår mor.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som ni är fyra syskon som ärver efter er mor. Ni räknas som bröstarvingar efter som ni är er mors barn, se 2 kap 1 § ärvdabalken. Det gör att ni ärver med lika delar. Er mor kan dock genom testamente bestämt vem som ska få vad.

Laglott

Skulle det bli en ojämn fördelning av kvarlåtenskapen har varje arvinge laglig rätt till hälften av sin del av arvslotten, se 7 kap 1 § ärvdabalken. Om en sådan situation skulle uppstå måste de eller den som är missnöjd väcka talan i domstol inom sex månader från det att ni tog del av testamentet, se 7 kap 3 § ärvdabalken.

Förskott på arv

Du skriver att det finns en del som redan har delats ut i förskott. Värdet av förskottet på arvet ska då räknas av från den som har fått förskottet. Här följer ett exempel: Om er mor avlider och lämnar 1000 000 i kvarlåtenskap, och ni är fyra syskon varav en av er har fått 200 000 kr i förskott på arv, ska den summan återgå till kvarlåtenskapen för att sedan räknas av mot den som erhållit förskottet, vilket ger: 1000 000 kr. + 200 000 kr. = 1200 000 kr. Då ska ni få 300 000 kr var. Men eftersom en av er redan har fått 200 000 kr, får den personen nu bara 100 000 kr, medan de andra tre får 300 000 kr var.

På det sättet blir det en rättvis fördelning även om någon av er har fått förskott.

Avtal om att ej göra anspråk på varandras del

Som jag skrev ovan har ni rätt till lika del av arvet efter er mor. Om ni vill avtala om att ni inte ska kunna göra anspråk på varandras delar, måste ni först avsäga er arvsrätt, se 17 kap 2 § ärvdabalken, annars har varje arvinge trots avtal rätt till sin laglott, vilket är hälften av arvslotten. Sedan står det er fritt att avtal vad ni vill. Detta är dock inte att rekommendera i ert fall eftersom ni har ett starkt skydd som bröstarvingar. Det ska ni absolut inte avtala bort. Det är mycket bättre att ni följer avräkningsreglerna om förskott på arv. Då blir det rättvist fördelat och med behållen säkerhet.

Sammanfattning

Som bröstarvinge har du och dina syskon ett starkt skydd som ger er lika rätt till arvet efter er mor. Den eller de som har fått förskott på arv ska räkna av det mot resten av kvarlåtenskapen som jag gav exempel på. Om trots allt vill skriva avtal, måste ni först avsäga er arvsrätten enligt 17 kap 2 § ärvdabalken. Det är ingenting jag rekommenderar eftersom ni då riskerar att förlora hela arvet. Om du behöver hjälp med att reda ut situationen med din syster, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen
Björn LotoftRådgivare
Hittade du inte det du sökte?