Hur ska vi som sambor fördela kostnaderna mellan oss?

FRÅGA
Hej.Jag äger en bostadsrätt värderad till 3.150 000 kr och har inga lån på denna bostad.Är det rimligt att min nye sambo betalar hälften av avgiften, försäkringar och driftskostnaden samt en fiktiv på ränta på halva bostadens värde?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Avtalsfrihet råder
Det finns inte några regler för hur ni som sambor ska fördela kostnaderna mellan er, utan det råder avtalsfrihet. Detta innebär att du och din sambo själva kan avtala om hur ni vill att kostnaderna ska fördelas mellan er. Det krävs dock att ni båda är överens om avtalets innehåll. Det är alltid bra att formulera ett skriftlig avtal för vad som gäller. Även om avtalet är bindande även utan att ett skriftligt avtal upprättas, är det alltid bra ur bevishänseende att upprätta ett skriftligt avtal för vad som ska gälla mellan er.

Oskäliga villkor kan jämkas eller lämnas utan avseende
Även om det råder avtalsfrihet kan man dock inte ha oskäliga avtalsvillkor. I så fall kan avtalet komma att jämkas. Vad som anses oskäligt får bedömas utifrån omständigheterna i varje fall, men det finns risk att en fiktiv ränta på halva bostadens värde anses oskäligt högt. I så fall kan alltså den delen av avtalet komma att jämkas eller lämnas utan avseende, 36 § avtalslagen.

Vad händer med fastigheten vid ev. bodelning?
Jag tolkar det som att du har haft denna bostad innan du och din sambo flyttade ihop. Detta medför i så fall att bostaden inte kommer att räknas som samboegendom, och då inte delas lika mellan er vid en ev. bodelning om samboförhållandet skulle upphöra, 3 § sambolagen. Av den anledningen är det inte lika motiverat att din sambo ska betala så stor del av bostadens värde. Det är dock fritt att avtala om er sinsemellan, men mitt råd är att vara lite försiktig vad gäller den stora summan som den fiktiva räntan skulle innebära.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar

Josefine Björling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2629)
2020-05-27 Bodelning sambor - gemensam bostad
2020-05-25 Vad ärver den efterlevande sambon?
2020-05-24 Behöver skriva ett testamente för att ens sambo ska få ärva?
2020-05-24 Hur går en bodelning till när samboförhållandet upphör?

Alla besvarade frågor (80315)