Hur ska vi lämna önskemål kring vem som ska bli förmyndare till vårt barn om vi dör?

2016-05-14 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, om min man och jag dör samtidigt vill vi ha en speciell förmyndare till vår dotter. Hur går vi tillväga för att göra det lagligt gällande?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Sammanfattning och råd

Du och din man kan lämna önskemål kring vem ni vill ska bli förmyndare till er dotter om ni dör samtidigt. Önskemålet kommer att följas om det inte är olämpligt. Det finns inga formkrav för hur önskemålet ska lämnas, men mitt råd är att ni lämnar önskemålet i ett testamente.

Utredning

Frågor kring vårdnad av barn och förmyndare till barn regleras i främst kapitel 6 och kapitel 9 i Föräldrabalken (FB). Skillnaden mellan begreppen ”vårdnadshavare” och ”förmyndare” är att vårdnadshavare ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda, medan förmyndare skall förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter, se FB 6:2 st. 2 och FB 12:1. Ofta är vårdnadshavare, förmyndare och förälder samma person.

Av 6:9 st. 1 andra meningen framgår att om båda föräldrarna till ett barn dör, så skall vårdnaden anförtros åt en särskilt förordnad vårdnadshavare. Av FB 6:10a st. 1 framgår vidare att i så fall ska vårdnaden ges till någon som är lämpad att ge barnet omvårdnad, trygghet och god fostran. Av FB 6:10a st. 4 framgår vidare att om en av föräldrarna har gett till känna vem de önskar till vårdnadshavare så ska önskemålet följas, om det inte är olämpligt. Generellt anses det vara olämpligt att följa önskemålet om barnet har nått en viss mognad och motsätter sig till att den önskade personen blir vårdnadshavare eller att förhållandena har ändrats på ett sätt som gör det olämpligt att följa önskemålet.

Av FB 10:3 framgår vidare att huvudregeln är att den som blir vårdnadshavare automatiskt också blir barnets förmyndare. Bestämmelsen kompletteras av FB 10:7, där det framgår att när det ska väljas en förmyndare för ett barn efter barnets föräldrars död så ska den person som föräldrarna angett bli förmyndare, om det inte är olämpligt.

Eftersom förmynderskapet alltså som huvudregel redan följer med vårdnaden så har FB 10:7 inte så stor betydelse. Att föräldrarna kan lämna önskemål om just förmyndare handlar bland annat om att när det finns särskilda skäl så skall någon annan än vårdnadshavaren bli förmyndare, se FB 10:3 st. 2. Särskilda skäl kan exempelvis vara att vårdnadshavaren saknar förutsättningar för att ta hand om komplicerade förmögenhetsförhållanden, om barnet har sådana.

Det finns inga formkrav för hur önskemålet kring vem som ska utses till vårdnadshavare eller förmyndare ska utformas, men det måste gå att bevisa i efterhand. Det kan därför vara bra att lämna önskemålet i ett testamente, eftersom ni då lämnar önskemålet skriftligt och i ett dokument som kommer att granskas vid er död.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen. Vill du boka tid med en jurist så kan du även vända dig till Familjens jurist, som är vår samarbetspartner inom familjejuridik, via http://lawline.se/boka.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1550)
2020-10-25 Kan min make ta över min del av vårdnaden om jag skulle gå bort?
2020-10-23 Kontakt med barnen och GDPR
2020-10-23 Är gåva till omyndig fullbordad?
2020-10-22 Ändring av vårdnad, boende och umgänge.

Alla besvarade frågor (85320)