Hur ska vi göra med ett lån på ett torp som mitt barn ärver?

FRÅGA
Hej. Min sons pappa har gått bort o han äger en sommarstuga som våra son önskar behålla, då de har många minnen där. Sonen är 10 år och han är ett gemensamt barn men att jag o pappan separerat. Det finns lån på 286000 kr på torpet. Hur kan vi göra? Kan jag som förmyndare ta över lånet eller hur funkar det,? Sonen är enda arvinge o det finns pengar som täcker alla kostnader även utan försäljning av torpet. Mvh
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!

Det aktuella lagrummet för din fråga är Ärvdabalken och Föräldrabalken. Jag utgår från att du när du skriver att det finns pengar som täcker alla kostnader att du menar pengar som din son skulle ärva av sin pappa.Jag redogör kort även hur du annars kan lösa det.

Genom arvet täcka skulden

När någon avlider så brukar en bouppteckning upprättas, (20 kap. 1§ ÄB). Där tas alla skulder och tillgångar upp som den avlidne har haft, (20 kap. 4§ ÄB). Då är huvudregeln att skulderna ska betalas före det blir aktuellt med ett arvskifte och därmed skulle inte svårigheter kring hur ni ska göra med lånet uppstå, (21 kap. 1§ ÄB). Annars finns det risk för att om man för över tillgångar före skulderna är betalda åt din son så kan arvet komma att gå tillbaka för att täcka skulder som finns efter din sons avlidne pappa, (21 kap. 4§ ÄB).

Däremot eftersom du är förälder till dit barn och inget talar för något annat så är du förmyndare för ditt barn, det innebär att du har ansvaret för ditt barns ekonomiska angelägenheter, (10 kap. 2§ FB). Därmed så kommer det vara du som har ansvar för torpet, (12 kap. 1§ FB).

Ta över skulden

För att du skulle kunna ta över torpet och lånet för din sons räkning krävs det att överförmyndaren samtycker till det, men för att få det samtycket krävs de att:

- Det behövs för att trygga din sons övriga egendom.

- Det är nödvändigt för hans utbildning eller uppehälle

- Om det finns särskilda skäl, (13 kap. 12§ FB).

I detta fallet vore det om din sons vilja skulle kunna väga över för att det skulle vara möjligt enligt särskilda skäl, frågan är däremot om det skulle räcka i ditt fall.

Huruvida du kunde ta över lånet och betalningsansvaret beror på hur banken ställer sig till detta, svårigheten kan ligga i om torpet är som säkerhet för lånet och din son äger detta. Men har du annat att ställa som säkerhet kunde det vara möjligt att banken skulle acceptera ett sådant förfarande. Skulle ni välja denna väg rekommenderar jag att ni tar hjälp för att se över möjligheterna, till exempel av vår juristbyrå.

Rekommendation

Min rekommendation är alltså att ni ser till att alla skulder blir betalda när bouppteckningen har upprättats och att inget arv ges till din son förrän det är skuldfritt så att ni inte riskerar att bli betalningsskyldiga eller att arvskiftet går tillbaka. Därmed har ni även trygghet i att allting är ordnat och inga problem eller överraskningar uppstår på vägen.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Emilia Kinnunen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (984)
2021-11-30 Bröstarvinges arvsrätt
2021-11-29 Var vänder man sig om man behöver någon som förvaltar ett dödsbo?
2021-11-25 Vem ansvarar för dödsboet
2021-11-22 Kan man ärva skulder? Vem skall ansöka om konkurs för ett dödsbo som är på obestånd?

Alla besvarade frågor (97723)