Hur ska vi dela våra tillgångar om vi har avtalat bort sambolagen?

Hej,

Jag har varit särbo i drygt 10 år. och sedan drygt ett halvår är vi sambos.

Min sambo och jag köpte under särboskapet en fastighet tillsammans där jag bott permanent på heltid och hon på helgerna. Vi äger hälften av fastigheten var och är solidariskt ansvariga för lånen.

Jag har satt in mer i månaden på ett gemensamt huskonto och min särbo drygt hälften av vad jag har satt in.

Jag har stått för all mat, husgeråd, trädgårdsunderhåll osv medan hon har stått för renoveringskostnader som har gjorts under årens lopp. Vi har två dokument skrivna mellan oss - 1 skuldebrev på halva kontantinsatsen och ett som enkelt säger att sambolagen inte ska gälla. Vi har även köpt en bil tillsammans där upplägget har varit att hon har köpt bilen för sina pengar. Jag har betalat skatt, försäkring, underhåll osv. Vi står båda på köpeavtalet och bilen står registrerad på mig.

Nu till saken - samboskapet fungerar inte riktigt och vi diskuterar separation. Vad gäller med sådant som vi införskaffat under vår tid tillsammans? Hur ska det delas, vem äger vad osv.

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår av ditt brev att ni har avtalat bort sambolagen enligt 9 § sambolagen.

Om ni inte hade avtalat bort sambolagen hade den gemensamma bostaden och det bohag som har köpts in till det gemensamma hemmet räknats som samboegendom, oavsett vem som har betalat för hemmet och bohaget, se 3 § sambolagen. Eftersom ni inte omfattas av sambolagen kommer ni därför inte göra en bodelning på samma sätt som ni annars hade behövt göra.

Vem äger vad?

I din situation när varken äktenskaps-eller samboregler blir tillämpliga, gäller kontraktuell rätt. Det vill säga, den som står på köpeavtalet är rätt ägare.

Vad det gäller bilen står ni båda två på köpeavtalet. Vem som har betalat mest kan ni antigen räkna ut beroende på hur mycket din sambo har betalat för bilen, och vad du har lagt ut i löpande kostnader. Beroende på bilens värde och vad du har betalat för underhåll, kan det mycket väl vara så att ni har betalat lika mycket, eller att ni har kommit överens om ni ska ha lika äganderätt.

Vad gäller skuldebrevet, utgår jag att det står vilken summa det gäller och vem som är skyldig vem vad. Om inget förfallodatum finns, har den som äger fordran rätt att begära att skulden förfaller till betalning när fordringsägaren vill, se 5 § skuldebrevslagen.

Era bankmedel behåller ni var för sig, eftersom inte är gifta. Då hade det räknats som gemensamt giftorättsgods enligt 7 kap 1 § äktenskapsbalken. I egenskap av sambo ingår inte kontanta medel i en bodelning. Dessutom har ni avtalat bort sambolagen. Du behåller dina pengar som du har, och din sambo behåller de pengar som hon har. Om ni är överens om hur mycket ni har satt in på det gemensamma kontot, kan ni dela det efter de transaktioner ni gjort. Annars är det ett gemensamt konto som tillhör båda, och ska således delas på två.

Fastigheten står ni båda två på. Den äger ni alltså tillsammans med ägarandelen som anges i köpekontraktet. Ni kan välja att sälja huset, eller att den ena av er löser ut den andra. Det är då vanligt att den som löser ut den andra, tar över banklånen.

Att ni svarar solidariskt för banklånen innebär att banken kan vända sig till vem av er som helst för full betalning om ni inte betalar månadsavgifterna. Om banken exempelvis kräver din sambo på hela beloppet, måste hon sedan i sin tur kräva halva beloppet av dig, eller tvärt om. Banken riktar sig förmodligen mot er båda var för sig samtidigt, eller den med starkast ekonomi.

Förslag

Beroende på fastighetens värde, kan det vara en idé att du tar över huset och lånen. Sedan löser ni skuldebrevet och bilen som avräkning på summan du ska lösa ut din sambo för.

Sammanfattning

Ni har inga gemensamma tillgångar eftersom ni varken är gifta, eller det faktum att ni har avtalat bort sambolagen. Det blir alltså avtal som gäller. Köpekontraktet för bilen, säger att ni båda äger bilen. Fastigheten står ni gemensamt på. Banklånen står ni gemensamt på. Detta ska ni om inget annat är överenskommet dela lika på. Beroende på hur ni har utformat skuldebrevet, är det vad som står i brevet som gäller. Om ni inte kan spåra era insättningar på det gemsamma kontot, anses kontanterna blandade, och blir då er gemensamma tillgång, som ska delas i två.

Om ni behöver hjälp med att dela upp era tillgångar, kan det vara klokt att ta hjälp av en utomstående part. Ni är varmt välkomna att kontakta våra jurister på Lawline om ni behöver ytterligare hjälp.

Vänligen,

Björn LotoftRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”