Hur ska värdet på ett förskott på arvet beräknas?

Hur anges värdet när en förälder ger bort en fastighet till ett av två barn, dvs som förskott på arvet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler kring arv hittar du i ärvdabalken (ÄB).

Värdet på huset som ges som förtida arv till ett av de två barnen ska värderas till marknadsvärdet av huset den dagen som huset ges till barnet (6 kap. 3§ ÄB). Det innebär att när det väl är dags att fördela arvet i framtiden så skall det göras avdrag på det barnets arv som har fått huset, avdraget ska då vara lika stort som marknadsvärdet för huset var den dagen hen fick huset. Det ska alltså inte vara marknadsvärdet som huset har den dagen som arvet ska fördelas, det är viktigt att tänka på. Därmed får det andra barnet ingen kompensation för värdeökningen som har skett på huset, vilket kan vara värt att tänka på i ett eventuellt testamente. Då det kan framstå som orättvist för det barn som genom lagen inte kompenserats för värdeökningen på det förtida arvet för det andra barnet.

Det är även viktigt att tänka på att inte kränka någon av barnens laglott, vilket är halva arvslotten (7 kap. 1§ ÄB). Om barnen är ifrån samma äktenskap och inga särkullbarn finns inblandade så är arvslotten 50% var ifall det finns två barn och därmed är laglotten 25% var för barnen.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Elin EnglundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning