Hur ska vår andra dotter kompenseras när vår ena dotter fått förtida arv?

Hej,

Vi har gett 200 000:- till en av våra två döttrar som en del i kontantinsatsen till hennes nya hus. Vi har sagt, och även skrivit ett kort mail, till våra döttrar att detta skall ses som ett förtida arv och att vår andra dotter skall kompenseras på ett rättvist sätt den dag arvet efter oss skall göras. Nu undrar jag vad som skall anses vara ett "rättvist sätt". Skall beloppet indexuppräknas efter någon vedertagen modell, eller skall det bara vara samma belopp (200 000:-) som vår andra dotter skall får mer?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Värdet av förskott på arv ska beräknas till värdet vid gåvotillfället
Bestämmelser om arv och förskott på arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Enligt lagen ska värdet av det förtida arvet läggas på arvet efter er innan arvsfördelningen till era döttrar (ÄB 6 kap. 5 §). Man räknar alltså in "gåvan" i ert arv som om ni fortfarande hade pengarna kvar. Beräkningen av förskott på arv ska som utgångspunkt ske utifrån egendomens värde när ni gav er ena dotter pengarna (ÄB 6 kap. 3 §). Detta betyder att det ska vara samma belopp, d.v.s. 200 000 kr, som ska räknas på och inte ett indexuppräknat belopp.

Samma sak gäller om det hade varit något annat än pengar som ni gett bort till er ena dotter. Oavsett om värdet på egendomen ökat eller minskat den dagen arvet ska fördelas, ska man enligt lagen räkna på värdet vid gåvotillfället. Om det hade varit mer rättvist att räkna med index är svårt att säga, men det hade definitivt varit krångligare.

Exempel:
Om den egendom ni föräldrar tillsammans har när ni gått bort är 1 000 000 kr så ska beloppet på 200 000 kr läggas till = 1 200 000 kr och sedan delas lika mellan era två döttrar med 600 000 kr var. Er ena dotter har redan fått 200 000 kr i förskott och ska därmed bara få 400 000 kr vid arvsskiftet. Er andra dotter som inte fått förskott ska få 600 000 kr.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Har du ytterligare funderingar är du välkommen att återkomma med en ny fråga.

Med vänliga hälsningar

Tova AnderssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”