Hur ska umgänget med umgängesföräldern se ut?

2020-10-04 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag undrar vilka krav jag kan ställa på mitt barns pappa när det gäller umgänge? Han hör knappt av sig och det kan gå 5-6 veckor mellan besöken.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad, boende och umgänge för barn finns stadgade i föräldrabalken (FB).

Barnet ska ha rätt till umgänge med den föräldern som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske både genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom annan kontakt så som exempelvis via telefon eller videosamtal. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att tillgodose barnets behov av umgänge (6 kap. 15 § FB).

Vem avgör hur umgänget ska genomföras?

Hur ofta umgänget är och på vilket sätt det genomförs är i första hand upp till föräldrarna att avtala om mellan varandra med vägledning av barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). Som föräldrar till barnet kan ni alltså själv avgöra hur ofta och på vilket sätt som umgänget bör ske. Om du vill att umgänge ska ske lite mer frekvent för att du exempelvis märker att barnet har ett behov av det kan du kanske föreslå tätare umgänge eller att de fysiska umgängestillfällena varvas med telefonumgänge eller umgänge via videosamtal.

Om ni har samarbetssvårigheter och behöver hjälp att komma fram till en gemensam lösning som känns bra för alla parter kan ni vända er till Familjerätten i er hemkommun. De erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal och kan därmed hjälpa till att lösa situationen på ett bra sätt mellan er. Det finns inga lagstadgade krav på hur ett umgänge ska ske utan det beror på föräldrarna och barnets vilja.

Slutligen kan även rätten på talan av en förälder som vill ha mer umgänge med sitt barn besluta om umgänge mellan barnet och den föräldern (6 kap. 15 a § första stycket FB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1649)
2021-03-05 Har mor- och farföräldrar en rätt att träffa sina barnbarn?
2021-03-04 Hur får man gemensam vårdnad om man inte är gifta?
2021-03-02 Hur kommer vi överens om kostnader vid växelvis boende?
2021-02-28 Byte av skola vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (89988)