Hur ska testamentet tolkas om rätt till efterarv?

2021-02-27 i Testamente
FRÅGA
Inbördes testamente, hur tolkas efterarvet?Jag är omnämnd i min morbrors =J och hans frus =Y inbördes testamente och förstår inte hur efterarvet ska fördelas i framtiden. Morbror har nu avlidit och han hade inga egna barn. Urklippta delar ur testamentet:När någon av oss avlider ska den andre av oss erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Om vi båda är avlidna ska kvarlåtenskapen fördelas enligt vad som är förordnat med efterarv nedan. Efterarv:Efter bådas vårt frånfälle ska min, Y, kvarlåtenskap tillfalla mina bröstarvingar A, B och C till fördelning enligt lag. Min, J, kvarlåtenskap ska tillfalla mina systerdöttrar M och E samt A, B och C med 1/5 vardera. Med vänlig hälsning Systerdottern
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis i svaret kommer jag att förklara begreppet fri förfoganderätt i relation till full äganderätt eftersom begreppen kan ha betydelse för efterarvet. Därefter ges en kortare överblick av den legala arvsföljden. Slutligen besvaras din fråga i form av en tolkning av vad förordnandet innebär!

Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken inte får bestämma över egendomen genom testamente, men i övrigt äger maken rätt att förfoga över egendomen som den vill, till exempel genom försäljning, gåva eller förbrukning. Full äganderätt innebär att maken kan göra vad den vill med egendomen i fråga. Denna rätt omfattar även makens rätt att testamentera bort egendomen.

Om man inte har förordnat om sin kvarlåtenskap genom testamente, fördelas arvet enligt den legala arvsföljden. Det innebär att arvet fördelas enligt den följd som framgår av ärvdabalken, till exempel att bröstarvingar (barn, barnbarn och så vidare) ärver först och i avlidna barns ställe träder arvlåtarens föräldrar in och tar hälften av arvet. Den legala arvsföljden sträcker sig längre än den förklarade regleringen ovan, men angavs för att erbjuda inblick i arvsrätten enligt lagen. Den legala arvsföljden kommer inte att beskrivas djupare och har du frågor om det får du gärna ställa en ny fråga!

Enligt din fråga finns det emellertid ett testamente, vilket innebär att det gäller före vad som eventuellt skulle skilja sig från den legala arvsföljden. Din morbror hade inga barn, vilket betyder att han inte behövde förhålla sig till laglottsregler för bröstarvingar vid förordnandet om sin kvarlåtenskap. Morbror har tillsammans med sin fru förordnat om att efterlevande make ska erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Det innebär alltså att den make som överlever den andre ska erhålla den avlidnes egendom först och ha rätt till kvarlåtenskapen enligt definitionen ovan (stycket om fri förfoganderätt). Din morbrors fru får alltså förfoga över kvarlåtenskapen som hon vill, men hon får inte testamentera bort den. När även morbrors fru går bort ska din morbrors kvarlåtenskap fördelas enligt förordnandet, det vill säga till sina systerdöttrar M och E samt A, B, C (fruns bröstarvingar) med 1/5 var.

Enligt förordnandet ska alltså du erhålla 1/5 av din morbrors kvarlåtenskap när hans fru går bort.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2955)
2021-10-27 Kan man testamentera bort syskonens och syskonbarnens arvsrätt?
2021-10-27 Oläsbar namnteckning från testamentsvittne - ogiltighet?
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?

Alla besvarade frågor (96612)