Hur ska Socialnämnden bemöta enskilda och får de neka hjälp?

2019-06-14 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Får en handläggare på socialen skratta samt neka hjälp angående bostad till en familj med fyra barn? Samt får dem "klicka" när man pratar med dem? Och ignorerar när man ringer dem för att få hjälp?
SVAR

Hej och tack för du vänt dig till Lawline med din fråga!

Jag har uppfattat din fråga så att den gäller hur socialtjänstens bemötande ska vara mot personer som ringer till dem samt om de får neka hjälp kring vissa frågor. För att besvara detta kommer jag att kolla på Socialtjänstlagen och Förvaltningslagen. Jag kommer att göra så att jag delar in din fråga i olika delar, för att du enklare ska få en översikt.

Får Socialtjänsten ignorera samtal eller "klicka" när man ringer?

Eftersom SN är en myndighet som emellanåt räknas som en förvaltningsmyndighet, kan även Förvaltningslagen bli tillämplig att kolla på. Den passar bättre i frågan kring hur myndigheten ska bemöta personer som ringer till dem.

I Förvaltningslagens 7 § står det att myndigheter MÅSTE vara tillgängliga för kontakt från enskilda. Detta innebär att myndigheten inte får lov att "klicka" eller ignorera samtal. Det står inte klart i texten men om man läser förorden till lagtexten och liknande texter så framgår det att myndigheter ska ha särskilda öppettider och att dessa måste framgå från antingen hemsidor eller lappar på dörrar till myndigheten. Därefter ska dessa öppettider hållas! Om du har ringt till SN under öppettiderna och inte ens kommit fram till "en kö" i telefonen, skulle jag vilja påstå att myndigheten inte upprätthåller sin skyldighet att vara tillgänglig för enskilda.

Får anställda hos Socialtjänsten skratta åt den när man ringer?

Det finns ingen direkt lagreglering att personal på SN inte får lov att göra detta, men för mig (och de flesta andra) så är det självklart att detta inte är okej. Det närmsta jag kan finna som detta skulle kunna gå under är att alla insatser från SN ska vara av god kvalitet (Socialtjänstlagen 3 kapitel 3 § 1 stycket)

Är Socialtjänsten skyldiga att utreda bostadsfrågan?

Det framgår av Socialtjänstlagen 11 kapitel 1 § att Socialnämnden (SN) ska inleda utredning om allt som kommit in till dem, om nämnden faktiskt kan göra något åt saken. Eftersom det rör en bostadsfråga där barn är inblandad följer det av 1 a § samma kapitel att SN ska bedöma om det även ska göras en utredning om omedelbart skydd för barnen.

Det framgår redan av 1 kapitels 2 § i samma lag att vid frågor/anmälningar/ansökan där barn är involverat så ska barnets bästa vara det som är avgörande. Eftersom en bostad är bland det viktigaste en familj behöver; för att känna trygghet, säkerhet och kunna hålla sig varma och leva ett vardagligt liv, anser jag att det är med största säkerhet så att SN borde ha tagit det på allvar och inte nekat familjen hjälpen.

Med detta sagt är det inte säkert att hjälp till bostad kommer att ges eftersom denna bedömning är väldigt individuell. Men att myndigheten har nekat hjälp direkt utan att ens ingå en utredning om frågan anser jag inte vara rätt.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att det som har hänt familjen du beskriver i frågan inte har gått till på rätt sätt. För det första ska SN inte ignorera samtal, för det andra ska de bemöta dig med respekt när de väl svarar och när det gäller frågor/ansökningar om barn är det viktigt att en utredning i vart fall inleds för att se så inte barn far illa.

Jag hoppas du har fått lite svar på din fråga. Om inte så tveka inte på att skicka in ytterliga en fråga här till oss. Behöver du ytterligare hjälp kan du även ringa till oss för att få juridisk rådgivning om hur du ska gå vidare med ärendet. Ta hand om dig!

Mvh

Ebba Alkehag
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (551)
2020-08-05 Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?
2020-07-27 LVU på religion?

Alla besvarade frågor (82613)