Hur ska sambors bostad delas vid separation?

FRÅGA
Hej, enligt Sambolagen (2003:376) skall Sambors gemensamma bostad utgöra samboegendom och skall efter avräkning av skulder, delas lika.Gäller detta oavsett om den ena har lagt handpenningen och om fördelningen av banklånen är 80/20%?De skall nu separera. Den ena Sambon har lagt handpenning och står som 80 % ägare av banklånen (som utgör ca. hälften av fastighetens värde) och hävdar att först skall handpenningen regleras och därefter skall hela fastigheten delas enligt 80/20%-principen. Denna princip accepteras inte av den andra sambon och det har nu uppstått en tvist.I övrigt är de överens om att de per definition har varit Sambos i lagens mening och har bott i den för gemensamt bruk förvärvade fastigheten, i 10 år.Sambon vill även hävda sk. Skevdelning om de inte kommer överens.Vad gäller med hänsyn tagen till dessa förutsättningar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du redan verkar ha koll på är sambolagen (SamboL) den lag som reglerar vissa ägandeförhållanden mellan sambor i Sverige. Lagen tillämpas oftast när ett samboförhållande upphör vilket det gör om någon av samborna gifter sig, flyttar eller dör (2 § SamboL).

Huvudregeln innebär att samboegendom ska delas lika mellan samborna
Precis som du nämner ska det som återstår av samboegendom, sedan avdrag gjorts för skulder, läggas samman och värdet därefter delas lika mellan samborna (14 § SamboL).

Vad utgör samboegendom?
Du har också helt rätt i att sambors gemensamma bostad utgör samboegendom (3 § SamboL). Ytterligare ett krav krävs dock för att bostad ska utgöra samboegendom nämligen att bostaden förvärvades för gemensam användning. Detta innebär att om en sambo redan bodde i en lägenhet vilken den andra sambon sedan flyttade in i utgör bostaden inte samboegendom. En bostad utgör inte heller samboegendom ifall en av samborna har fått bostaden i gåva eller genom testamentemed villkor att egendomen ska vara enskild eller vad som har trätt istället för sådan egendom. Det är också möjligt att upprätta ett samboavtal där man säger att en bostad inte ska utgöra samboegendom och delas lika vid en eventuell separation.

Om inget av ovanstående krav är uppfyllda utgör bostaden samboegendom och ska alltså delas lika vid en separation under de förutsättningar som jag inledningsvis beskrev.

Samboförhållandets längd kan påverka användningen av skevdelningsregeln
Den så kallade skevdelningsregeln som du nämner innebär att det är oskäligt att en sambo ska lämna egendom till den andra sambon i den omfattning som ovan beskrivits (15 § SamboL). Hänsyn tas särskilt till samboförhållandets längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Vid tillämpning av skevdelningsregeln används en femårsschablon där den mer förmögne sambon får ta undan mindre egendom för vare år av sammanboende. Enligt gällande rätt och doktrin ska jämkning på denna grund normalt inte ske om samboförhållandet varat längre tid än fem år.

Hur du går vidare med din fråga
Eftersom de tycks ha förvärvat bostaden för gemensam användning och inget samboavtal verkar finnas upprättat gäller reglerna i sambolagen vilket är likadelning, oavsett vem som äger mest på papper. Skevdelningsregeln borde inte heller gå att tillämpa eftersom förhållandet varat i tio år.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sambolagen hittar du här.

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?