Hur ska möbler delas upp vid samboförhållandets upphörande?

FRÅGA
Hejsan!Jag och min sambo har separerats, och vi har en dotter på 8 månader. Jag har valt att jag ska flytta från lägenheten, då jag inte har råd med den och han ska bo kvar.Nu är det så att han vägrar att dela upp möblerna vid flytt. Men vad jag har läst på sambolagen så ska möblerna delas upp, eller så får han köpa ut mig.Vad är det som gäller?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Sambolagen är tillämplig

Precis som du skriver är sambolagen tillämplig (1 § sambolagen). I och med att du flyttar ut anses samboförhållandet vara upphört (2 § första stycket 2 punkten sambolagen).

Bodelning

Av din fråga förutsätter jag att ni inte har upprättat ett samboavtal. Om ni har ett samboavtal är det vad ni ska utgå ifrån, det vill säga om viss egendom inte ska ingå vid en bodelning eller om bodelning inte ska ske (9 § sambolagen). Har ni inget samboavtal har du ett år på dig att påkalla bodelning från det att samboförhållandet upphörde (8 § sambolagen).

Samboegendom

Det du verkar ha identifierat är bestämmelserna om samboegendom. Till samboegendom hör sambors gemensamma bostad och bohag, förutsatt att egendomen förvärvades för gemensam användning (3 § sambolagen). Med lösöre menas möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som används i hemmet, förutsatt att det inte är något som uteslutande används för den ena sambons bruk (6 § sambolagen). Att det ska vara förvärvat för "gemensam användning" innebär att det inte spelar någon roll vem utav er som har förvärvat egendomen, så länge den är förvärvad under er tid ihop som sambor eller innan med avsikten att egendomen skulle vara just gemensam.

Från samboegendomen undantas egendom som den ena sambon har fått i gåva, erhållit genom testamente eller ärvt med villkoret att det ska vara sambons enskilda egendom (4 § sambolagen).

Hur ska samboegendomen delas upp vid bodelning?

Vid bodelningen kommer era andelar i samboegendomen först beräknas (12 § sambolagen). Värdet efter att eventuella skulder har avräknats ska slås samman och därefter delas lika mellan er (13 och 14 § sambolagen). Precis som du skriver ska era andelar fördelas på så kallade lotter innefattande egendomen (16 § första stycket sambolagen). Det kan tilläggas att den sambo som bäst behöver bohaget har rätt att få detta på sin lott, vilket kan vara fallet om man till exempel har små barn (16 § andra stycket sambolagen). Vidare har din sambo rätt att istället för att lämna egendomen betala motsvarande belopp i pengar (17 § sambolagen).

Sammanfattning

Precis som du skriver har du rätt till hälften av möblerna, eller i vart fall motsvarande belopp i pengar. Detta förutsätter dock att egendomen är förvärvad för gemensam användning och att du påkallar bodelning inom ett år från det att samboförhållandet upphörde.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver mer hjälp rekommenderar jag dig att du bokar tid hos en av våra jurister på http://lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2398)
2019-09-23 Tillbakatagande av kontantinsats.
2019-09-23 När anses ett par vara sambor, vad anses vara gemensam bostad och bohag samt vad kan man göra för att klargöra att något är för eget bruk?
2019-09-22 Vilken sambo får bo kvar i bostaden?
2019-09-22 Kan man skriva samboavtal men behålla sin lägenhet?

Alla besvarade frågor (73015)