Hur ska min makes barns efterarv räknas efter hans makes tidigare maka?

2017-11-13 i Efterarv
FRÅGA
Hej, Min make dog tidigare i våras och jag undrar hur efterarvet efter hans tidigare maka räknas ut till hans 2 barn med tidigare makan. Min make ärvde ensam allt då hans maka dog och har efter detta gjort arvsavståenden samt givit gåvor till barnen. Ska dessa på något sätt minska barnens arvslott efter sin mor ? Spelar det någon roll hur stort makans giftorättsgods var då hon dog eller är det makens giftorättsgods nu då han avled som ligger till grund för barnens arvslotter efter sin mor ?
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!

Inledningsvis kan vi konstatera att det aktuella lagrummet för din fråga är Ärvdabalken och delvis Äktenskapsbalken. Jag kommer inleda med att förklara hur barnens arvsrätt ser ut efter modern och utreder sedan hur gåvorna kan påverka deras arv och efter vem men även hur du kan påverkas.

Hur efterarv fungerar

När någon i ett äktenskap avlider så sker först en bodelning, där är huvudregeln att om man inte har enskild egendom så ska det delas lika efter att deras skulder har räknats bort från tillgångarna, (9 kap. 1§ Äktb). Sedan eftersom de var gifta och endast hade gemensamma barn så ärvde din make allt, (3 kap. 1§ ÄB). Men barnen har rätt till efterarv efter sin mor som fungerar som en efterarvsandel, (3 kap. 2§ ÄB).

Exempel på efterarv

Alltså låt oss säga att barnens mor när hon avled hade 5500 kr och din make 4500 kr, under bodelningen så sätts då dessa ihop (5500+4500 = 10 000) och delas sedan lika så att båda får 5000 kr var. Sedan så ärvde din make även barnens mors del med något som kallas försteg för att beteckna att det är någon som har rätt till efterarv.

Barnens efterarvsandelar är då alltså vad de skulle ha fått om din make inte ärvt modern beräknat hur stort det var kopplat till de tillgångarna din make då hade, inräknat arvet efter makan. Barnen skulle ha ärvt 2500 kr var om inte din make ärvt och han hade då tillgångar på 10 000 kr, barnens efterarvsandelar blir då 2500/10 000 alltså 1/4 .

För att svara på din fråga så spelar det roll hur stort makans giftorättsgods var, i mitt exempel har jag utgått från att det inte fanns någon enskild egendom men finns det kommer det påverka hur mycket maken sedan ärver och då även efterarvsandelarna. Däremot påverkar även din makes tillgångar på det sättet att eftersom de har rätt till en viss andel av dessa.

Kan gåvor påverka efterarvet?

Huvudregeln är att om inget annat antyds så ska gåvor till barn räknas som förskott på arv och kommer därmed räknas av från deras arvsandel. Är gåvorna till barnen tillgångar som var din make och hans tidigare makas, alltså deras giftorättsgods så kan det minska barnens arvslotter efter sin mor, men räcker det inte till så kan det även dras av deras arv efter din make, (6 kap. 1§ ÄB).

Arvavstående om det skett efter makans död är ju inte en del av deras gemensamma egendom eller del av din makens arv efter modern och kan därmed inte räknas av från barnens efterarv. Däremot kan det vara aktuellt om det kan anses vara förskott på arv och räknas från din makes tillgångar, huruvida det kan ske är om arvsavstående är att uppfatta som en gåva eller inte. I viss praxis gällande andra områden så har arvsavståenden ibland uppfattats som gåva men här kan jag tyvärr inte ge dig ett fullständigt svar utan det beror på.

Några anmärkningar

- Eftersom barnen inte är era gemensamma så har de rätt att få ut sitt arv efter din avlidna make, (3 kap. 1§ ÄB).

- Däremot har du alltid rätt till att efter bodelning och om det behövs ur din avlidna makes tillgångar ha ett värde av fyra prisbasbelopp (enskild egendom inräknat). Enligt 2017 års prisbasbelopp innebär det att du har rätt till 179 200 kr, (3 kap. 1§ ÄB).

- Det innebär att behövs det tas ur din makes tillgångar för att fylla det kravet så kommer barnen ha en efterarvsandel efter dig utifrån det som de då inte får möjlighet att få ut efter sin far, (3 kap. 2§ ÄB).

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar

Emilia Kinnunen
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (801)
2021-09-14 Har systrar rätt till efterarv?
2021-08-30 Testamentera bort kvarlåtenskap med fri förfoganderätt?
2021-08-30 Kan efterlevande make testamentera bort efterarv eller minska dess omfattning genom gåvor?
2021-08-26 Hur beräknas efterarv till särkullbarn?

Alla besvarade frågor (95665)