FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott22/03/2020

Hur ska man transportera en paintball markör?

Hejsan.

Vad säger vad säger lagen om att transportera/frakta/bära en paintboll markör?

Lawline svarar

Svar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågan i ditt fall är huruvida vapenlagen blir tillämplig. Alltså om din paintball markör ska ses som ett vapen enligt vapenlagen. Enligt 5 kap, 4 § i vapenlagen krävs det nämligen att innehavaren av ett skjutvapen vidtar betryggande åtgärder för att förhindra att någon obehörig kommer åt vapnet. Vapnet ska dessutom vara oladdat och, om det är möjligt, vara isärtaget och nedpackat. Enligt 5 kap, 6 § vapenlagen får ett skjutvapen som huvudregel inte heller medföras till en allmän plats vilket bl.a. innebär att man inte får använda sig av allmänna transportmedel såsom buss och tåg när man transporterar det.

Omfattas en paintball markör av vapenlagen?

Vapenlagstiftningen skiljer på ordinära skjutvapen och sådana som har begränsad effekt (effektbegränsade skjutvapen). Mina kunskaper beträffande paintballmarkörer är mycket begränsade men om jag har förstått saken rätt så är det ett kolsyrevapen som borde kunna ses som ett effektbegränsat skjutvapen och således borde omfattas av vapenlagens bestämmelser.

Sammanfattningsvis.

Eftersom en paintballmarkör kan omfattas av vapenlagens bestämmelser råder jag dig till att vidta de åtgärder som jag nämnde tidigare i mitt svar.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”