FrågaAVTALSRÄTTAvtal03/08/2020

hur ska man skriva ett kontrakt om lån mellan två privatpersoner?

Hej jag undrar hur man skriver ett papper på ett privat lån mellan två personer som är jurisiskt giltligt.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ingånget avtal ska hållas

Utgångspunkten i svensk avtalsrätt är att ingånget avtal ska hållas och att avtalsfrihet råder. Det innebär att varje anbud i sig, och varje accept i sig är bindande för respektive part (1§ första stycket avtalslagen). Det finns inte heller något formkrav generellt för att avtal ska anses giltiga, alltså är muntliga avtal lika giltiga som skriftliga, förutom i vissa speciella situationer vid ex. köp av fastighet. Detta innebär att om två personer avtalar om att låna pengar, är detta giltigt i sig utan ett skriftligt avtal. Dock är det ju en fördel att skriva ett skriftligt papper, för att klargöra vad som gäller och som underlag i de fall parterna blir oense. Detta rekommenderas.

Kontrakt mellan privatpersoner

Det finns inga uttryckliga regler om lån mellan privatpersoner, utan allmänna rättsprinciper gäller. Beroende på vad lånet avser, om det avser lån av pengar (försträckning) eller lån av saker (saklega), kan olika saker vara relevant att ta med i avtalet. Olika regler blir också gällande i det fall någon av parterna går i konkurs eller blir utsatt för utmätning. Ett skriftligt avtal kan då vara en fördel att ha, för att kunna bevisa att det finns en annan ägare som har bättre rätt till det som lånats ut.

Ett så kallat skuldebrev kan därför upprättas mellan låntagaren (gäldenären) och långivaren (borgenären) om lånet avser pengar, och då är låntagaren ansvarig enligt detta dokument (1§ skuldebrevslagen). Skuldebrevslagen är i vissa delar dock dispositiv, vilket innebär att avtalet parterna emellan får företräde framför lagen. Om ett sådant skuldebrev eller liknande dokument upprättas, bör det framgå av handlingen:

- Beloppet som lånats ut/ saken som lånats ut
- När saken/pengarna ska lämnas tillbaka
- Vilka som är låntagare och långivare (vem som ska betala och vem som ska få betalt främst, gärna med personnummer och adress)
- Om skuldebrevet får överlåtas eller inte (om någon annan får ta över rätten att driva in vad som lånats ut)
- Regler om eventuell avbetalning och ränta (ange då förfallodatum för varje gång delbetalning ska ske)
- Vad som händer om betalningen/återlämnandet blir försenat
- Hur återlämnandet/betalningen ska ske (var, på vilket sätt ex. banköverföring, Swish, kontant)
- Villkor för att kunna ändra avtalet, om det behövs (exempel om låntagaren har svårt att återlämna/återbetala)
- Datera dokumentet och ange ort, det skadar inte heller att båda parterna undertecknar handlingen, även om detta inte krävs.

Hur kan man få hjälp med att utforma kontrakt?

Det finns olika hemsidor som har exempel på mallar för skuldebrev som man kan använda sig av. Du kan även kolla lite i skuldebrevslagen för att se vad som gäller mer specifikt om olika typer av skuldebrev, men glöm inte att skuldebrevslagen oftast bara blir aktuell i de delar som avtalet inte anger vad som gäller. Du kan även kontakta en advokatbyrå som ibland erbjuder gratis rådgivning kring sådana här avtal, eller så är du välkommen att kontakta våra jurister som kan vara behjälpliga med att utforma ett avtal som passar er specifika situation.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du har fått någon vägledning i din fråga!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning