Hur ska man räka ut förskott på arv?

Hur räknar jag ut min arvslott på 25% när min bror som ska ärva 75% har fått ett förskott på arv med 250 000:-. Ni kan kanske räkna på ett fiktivt belopp på 1 000 000:-.

Lawline svarar

Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Förskott på arv regleras i Ärvdabalken (ÄB). För att beräkna sin arvslott utgår man att allt en arvlåtare har givit till en arvtagare som förskott på arv enligt 6 kap 1§ ÄB.

Hur ska förskottet värderas?
Ett förskott ska värderas vid gåvotillfället, det innebär att om arvtagaren fick en bil för 250 000 kr som idag bara är värd 100 000 kr ska värdet på förskottet anses vara 250 000 kr. Förskottet som givits ska räknas in i arvlåtarens kvarlåtenskap, detta enligt 6kap 5§ ÄB.

Hur stor summa ska du få ut?
Eftersom du har rätt till 25% av kvarlåtenskapen av 1000 000kr + 250 000 kr resulterar att du ska erhålla 312 500 kr.
För din bror som redan fått ärva 250 000kr gäller följande, om inget förskott delats ut skulle han erhålla 75% av 1250 000kr = 937 500 kr. Dock har han redan fått ärva 250 000 kr vilket innebär att han vid arvskiftet får 937 500 minus 250 000kr = 687 500kr

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Hugo WimbyRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning