Hur ska man göra ett testamente ogiltigt?

Hej!

Skulle bara vilja veta vad som gäller. Min man har två barn sen tidigare och jag ett. Vi skrev ett testamente där det stod att om de Avstod att ta ut sin laglott om en av oss dog, så skulle arvet senare delas i tre lika delar mellan barnen.

Nu har vi fått ett fjärde, gemensamt barn. Hur blir det med testamentet då, gäller det på nåt vis ändå, fast förutsättningarna ändrats? Måste man annullera det, och skriva ett nytt, och hur gör man i såfall för att göra det ogiltigt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om testamente regleras i ärvdabalken, se den lagen här.

Giltighet av testamente

För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att formkraven för ett testamentet är uppfyllt. Kraven är att ett testamente ska vara skriftligt, undertecknat och bevittnat av två vittnen (10 kap. 1 §). Uppfyller testamentet dessa krav är det giltigt till dess att det eventuellt återkallas. Att vissa förutsättningar ändras kan självklart leda till att testamentet känns utdaterat, men tekniskt sätt är det fortfarande giltigt.

Ett testamente ska tolkas enligt vad som är testatorns vilja (11 kap. 1 §). Det kan ju anses underförstått i ert fall att er vilja är att testamentet ska gälla alla barnen men för att vara på den säkra sidan att det inte ska tolkas fel kan det vara bäst att återkalla testamentet.

Återkallande av testamente

Ett testamente är bara giltigt om personen som upprättat testamentet vill att det ska vara giltigt, om testatorn river testamentet får det därför anses som att testatorn inte längre vill att det ska vara giltigt längre. Det finns inget speciellt formkrav för att återkalla ett testamente men det räcker inte heller med att man bara inte vill att det inte ska vara giltigt längre. Man måste vidta någon form av handling för att ett testamente ska bli ogiltigt. För att återkalla ett testamente kan man alltså riva det eller upprätta ett nytt testamente (10 kap. 5 §).

För att vara på den säkra sidan att eran vilja inte tolkas på fel sätt är det alltså bäst att ni upprättar ett nytt testamente och river det gamla. Vill ni ha hjälp att upprätta ett testamente kan ni boka en tid med en av Lawlines jurister på lawline.se/boka.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel FrickRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning