Hur ska man gå tillväga om man vill göra tillägg i testamente?

2020-02-14 i Testamente
FRÅGA
TESTAMENTEVi har ett testamente upprättat 2015 som reglerar arvsfördelningen mellan våra barn, men också våra barnbarn. Om det, oss ovetande, skulle tillkomma ytterligare barnbarn innan vårt frånfälle vill vi även ha med dom i arvsskiftet. Kan vi skriva ett tillägg till ursprungstestamentet där det framgår att nya barnbarn, efter att ursprungstestamentet skrevs men innan den siste av oss avled, skall ha motsvarade del som redan namngivna barnbarn. Eller bör vi skriva om testamentet och namnge de nya barnbarnen, förutsatt att vi fått reda på något.Ex: Idag 5 barnbarn, vilka är upptagna i testamentet, som var och en av dom får 1/5-del av arvslotten avsatt till barnbarnen. Om det tillkommer ex 2 nya barnbarn skall motsvarande arvslott istället fördelas med 1/7-del var.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor som rör testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Jag tolkar din fråga så som att du vill ha hjälp med vilket tillvägagångssätt som är det bästa för att kunna uppta framtida barnbarn i ert testamente. Jag kommer här nedan att redogöra för de två alternativen du har:

Tillägg till testamente

Det första alternativet är att göra tillägg till ert nuvarande testamente. När du gör ett tillägg till ett testamente ska samma form som för upprättande av ditt första testamente användas (10 kap 6 § ÄB). Det innebär att ditt tillägg måste vara 1) skriftligt, och 2) bevittnas av två personer. Dessa vittnen måste 3) båda bevittna när du skriver under tillägget (alternativt bevittna när du intygar att en redan nedtecknad underskrift är din), och 4) själva skriva under tillägget. Vittnena måste 5) känna till att det de bevittnar är ett testamente, men de behöver inte få läsa vad som står i det (10 kap 1 § ÄB). Det behöver inte vara samma vittnen som bevittnade det först upprättade testamentet. Men notera att vittnena måste vara över 15 år, får inte ha en psykisk störning och att vissa personer får heller inte vittna (testators make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag) (10 kap 4 § ÄB). Uppfylls inte kraven är tillägget inte giltigt.

Jag rekommenderar även att tänka på att vara så tydlig som möjligt för att utesluta att eventuellt tolkningsutrymme för tillägget uppkommer. För att tillägget inte ska kunna ses som ett återkallande av det första testamentet är det klokt att ange att det först upprättade testamentet fortfarande ska gälla och att tillägget är just ett tillägg.

Återkalla och upprätta ett nytt testamente

Det andra alternativet är att återkalla ert nuvarande testamente för att upprätta ett nytt och skriva att testamentet även ska gälla framtida barnbarn. Utgångspunkten är att ett testamente bara är giltigt om personen som upprättat testamentet vill att det ska vara giltigt. Det finns inget speciellt formkrav för att återkalla ett testamente, men det räcker inte heller med att man bara inte vill att det inte ska vara giltigt längre. Man måste vidta någon form av handling för att ett testamente ska bli ogiltigt (10 kap 5 § ÄB). För att återkalla ett testamente kan man alltså riva det eller upprätta ett nytt testamente.

Jag rekommenderar er därför, för att vara på den säkra sidan så att eran vilja inte tolkas på fel sätt, att ni upprättar ett nytt testamente och river det gamla. Viktigt då är att vid upprättandet av det nya testamentet att ni iakttar formkraven (de punkter jag förklarat ovan) (10 kap 1 § ÄB).

Sammanfattningsvis

Både att göra tillägg till testamente och att återkalla ditt nuvarande för att sedan skriva om det fungerar lika bra. Jag skulle rekommendera att göra det du tycker känns enklast. Men viktigt är att se till så att alla formkrav är uppfyllda, så att testamentet blir giltigt.

Om du skulle ha några fler frågor eller vill ha hjälp med testamentet så är du välkommen att kontakta oss igen eller boka en tid med en av våra jurister (här).

Lycka till!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Anna Holmlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll