FrågaFAMILJERÄTTFaderskap07/03/2021

Hur ska man gå tillväga för att göra ett faderskapstest och kan en faderskapsbekräftelse hävas om det visar sig att man inte är far till barnet?

Hej,

Min son var sambo med en kvinna och dem fick en son i april 2020 , han skrev under faderskapet och efter ca 3 månader flyttar kvinnan och tar med sig deras gemensamma son och min son förvägras att träffa honom. Efter att hans dåvarande sambo flyttar får han reda på en del händelser som gör att han tvivlar på att han är far till barnet. eftersom han inte får träffa sin son vill han nu säkerställa att han verkligen är far till barnet.

Hur ska han göra för att få till ett faderskapstest? kan hans ex sambo vägra ? Om det visar sig med säkerhet att han inte är far till barnet kan man då häva faderskapet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur din son ska gå tillväga för att göra ett faderskapstest och om en faderskapsbekräftelse kan hävas om det visar sig att han inte är biologisk far till barnet. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av föräldrabalken.

Kan din son göra ett faderskapstest?

Du skriver att din son skrivit under faderskapet. Det tolkar jag som att din son bekräftat faderskapet och därmed är fastställd far till barnet (1 kap 4 § första stycket föräldrabalken). En sådan bekräftelse är bindande.

Det är socialnämnden som gör en faderskapsutredning för att fastställa faderskapet (2 kap 1 § föräldrabalken). I samband med din sons bekräftelse har socialnämnden lämnat sitt godkännande eftersom de haft anledning att anta att din son är far till barnet. Eftersom din son är fastställd far till barnet och eftersom socialnämnden redan gjort sin utredning så kommer socialnämnden inte hjälpa till i detta fallet. Istället kommer din son som privatperson få starta en egen utredning och bekosta den själv. Myndigheten som din son ska kontakta för att starta en utredning är Rättsmedicinalverket (RVM).

För att ett faderskapstest ska få genomföras krävs det att barnet medverkar. För att barnet ska få medverka i utredningen krävs båda vårdnadshavarnas tillstånd. Din sons ex behöver alltså ge sitt medgivande för faderskapstestet ska få genomföras, om hon är vårdnadshavare. Det betyder att din sons ex kan vägra att faderskapstestet genomförs. När barnet fyllt 18 år kan han själv bestämma om medverkan i ett faderskapstest.

Kan faderskapsbekräftelsen hävas?

Om din son startar en faderskapsutredning och gör ett faderskapstest som visar att han inte är biologisk far till barnet så ska rätten förklara att bekräftelsen saknar verkan mot honom (1 kap 4 § tredje stycket). Det betyder att det är domstolen som genom en dom ska besluta att bekräftelsen inte gäller, vilket skulle innebära att din son inte längre anses vara far till barnet juridiskt. I lagen anges inte vem eller vilka som har rätt att föra talan om ogiltigförklarande av en faderskapsbekräftelse. Det är dock barnet eller den som har lämnat bekräftelsen, alltså din son, som har sådan rätt. För att domstolen ska besluta att din son inte är far till barnet, så måste det styrkas att din son inte kan vara barnets far. Din son måste alltså kunna bevisa att han inte är far till barnet. Detta kan han bevisa om han har gjort ett faderskapstest hos RVM som visar att han inte är far till barnet.

Sammanfattning

En faderskapsutredning kan alltså göras via RVM, men din sons ex måste godkänna det. Om faderskapstestet skulle visa att din son inte är biologisk far till barnet så kan han väcka talan i domstol för att få bekräftelsen upphävd.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga. Om din son behöver vidare juridisk rådgivning är han varmt välkommen att vända sig till våra jurister på Lawline genom att mejla till info@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Amanda Boqvist ThielRådgivare
Hittade du inte det du sökte?