Hur ska man formulera ett testamente?

2020-12-05 i Testamente
FRÅGA
Fråga angående skriva testamente. Jag har två vuxna söner som jag vill skall dela på mina pengar (pensionssparande) det rör sig inte om några jättesummor samt allt som finns i mitt hem. Skall jag formulera testamentet på något speciellt sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring testamente hittar vi i Ärvdabalken (ÄB). Det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga när man ska skriva ett testamente, jag kommer därför gå igenom vad som krävs för att ett testamente blir giltigt och vad man ska ha i åtanke när man formulerar testamentet.

Vad krävs för att ett testamente ska bli giltigt?

För att ett testamente ska bli giltigt krävs det att ett antal formkrav är uppfyllda:

- Den som skriver testamentet måste ha fyllt 18 år (9 kap. 1 § ÄB)

-Testamentet måste vara skriftligt och undertecknat av utfärdaren. Vidare måste två vittnen närvara vid underteckningen av testamentet – vittnena ska även skriva under testamentet (10 kap. 1 § ÄB)

- Vittnena får inte vara under 15 år och de får heller inte stå som arvinge i testamentet eller vara släkt med någon som står som arvinge (10 kap. 4 § ÄB)

-Utfärdaren av testamentet måste slutligen göra det av egen fri vilja och får inte vara påverkad av någon psykisk sjukdom (13 kap. 2 och 3 § ÄB)

Formulering av testamentet

När det gäller själva formuleringen i testamentet är det viktigaste att man skriver så tydligt som möjligt vad man vill åstadkomma med testamentet för att se till att man får igenom sin vilja och för att undvika eventuella oklarheter. Det finns inte några juridiska hinder mot att skriva exakt det man vill uppnå.

Eftersom att det kan vara svårt att själv skriva testamente så har ni alltid möjligheten att boka en tid med någon av våra duktiga jurister för att få hjälp med att utforma testamentet, så att ni är säkra på att det blir juridiskt korrekt och får den verkan ni faktiskt har tänkt er.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Natascha Beck Hansen
Fick du svar på din fråga?