FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar05/05/2017

Hur ska man flickvän få betalt för lån till hennes ex?

Hej! Min flickvän har ett ex som är skyldig henne pengar. Hon har lånat ut en stor summa till honom i form av betalning för mat, boende osv. Båda är inställda på att han ska betala tillbaka. Bevis finns i form av SMS-konversationer. De har alltså muntligt kommit överens om en väldigt generös avbetalningsplan för honom som han inte håller. I denna takt kommer det ta flera år innan hon har alla sina pengar igen. Både jag och min flickvän tycker att det är väldigt viktigt att nu fixa en mer officiell betalningsplan som t.ex. ett skuldebrev. Deras avslut var dock inte det bästa och sannolikheten för att han skriver på något sådant där han verkligen måste betala är låg. Finns det något vi kan göra för att se till så att han blir tvungen att skriva på om han vägrar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Jag har för enkelhetens och läsvänlighetens skull valt att inte ta med några konkreta lagar eller andra regler i mitt svar. Om du vill ha specifika instruktioner rörande hur man t.ex. ansöker om betalningsföreläggande eller skickar in en stämningsansökan till tingsrätten är du dock varmt välkommen att antingen publicera en kommentar här på sajten eller skicka ett mejl till marcus.backstrom@hotmail.com. Min hjälp är gratis men om ni vill ha professionell juridisk uppbackning står Lawlines jurister till förfogande här.

Först och främst bedömer jag att det inte finns några möjligheter alls att tvinga expojkvännen att skriva på ett skuldebrev med tillhörande avbetalningsplan. Det säger sig självt att alla avtal, åtminstone vid ingåendet, kräver ömsesidighet för att komma till stånd. Om exet inte frivilligt underkastar sig ett sådant avtal behöver således din flickvän välja en annan juridisk väg för att bli kompenserad.

Det som ligger närmast till hands när man har ett ekonomiskt krav gentemot någon, och vederbörande är sen med betalningen, är att skicka in en ansökan om betalningsföreläggande till kronofogden. Kronofogden är dock bara en handläggningsmyndighet och om motparten inte erkänner sin skyldighet att betala så överlämnas ärendet till en tingsrätt.

Väl i tingsrätten hänger möjligheten att få en positiv dom på att bevisningen är tillräckligt stark. I detta fall finns det åtminstone sms-konversationer att utgå ifrån. Dessa kan utgöra utmärkt bevisning, under förutsättning att de innehåller uppgifter om lånebelopp och utfästelser om när betalning ska ske. Allmänt hålla sms, t.ex. ”jag lovar att betala tillbaka det jag är skyldig dig”, duger tyvärr inte mycket till – då det ju inte säger något om lånets storlek, eventuella räntevillkor och löptid.

Utan att ha tagit del av sms:ens exakta innehåll vågar jag inte uttala mig om vilket värde de kan tänkas få vid en domstolsförhandling. Det muntliga avtalet befarar jag inte är värt någonting alls, så länge som expojkvännen förnekar att det ingåtts en sådan överenskommelse.

Summa summarum tolkar jag hela situationen som ett klassiskt exempel på när två personer litat på varandra och tänkt att kärleken onödiggör formella åtaganden. I de flesta fall funkar det säkert bra men när det skär sig känslomässigt så är det tyvärr väldigt svårt att göra sin rätt gällande utan att kunna presentera handfasta överenskommelser.

Min, möjligen förutsägbara, rekommendation blir därför att försöka ingå en skriftlig uppgörelse med expojkvännen. En uppgörelse som är så pass fördelaktig för honom att han är villig att skriva på. Kanske bör din flickvän överväga att skriva ned skulden för att kunna få betalt överhuvudtaget?

Om det blir blankt nej så är tingsrätten det enda återstående alternativet. Chanserna att gå segrande ur den striden är dock små om all bevisning som finns utgörs av sms som inte tydligt beskriver hur stort lånet är och när återbetalning ska ske.

En domstolsprövning medför också risk för kostnader (alltifrån ansökningsavgift till motpartens rättegångskostnader om man torskar). Därför är det viktigt att ordentligt begrunda utsikterna till framgång, d.v.s. värdera kvaliteten av sin bevisning, innan man drar igång en rättegångsprocess.

Med vänlig hälsning,

Marcus BäckströmRådgivare