Hur ska man datera ett avtal som först avtalats muntligt och sedan skrivs ned vid ett annat datum?

2020-05-27 i Avtal
FRÅGA
Hej! När vi ingått ett muntligt avtal vid ett datum och nu ska dokumentera överenskommelsen skriftligt vid ett senare datum, vilket datum skriver vi då på det skriftliga avtalet - det tidigare eller det nya datumet ? Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När det kommer till avtal så råder generellt sett en avtalsfrihet, det finns dock vissa avtal som har formaliakrav. Då framgår dessa av lagen som berör området. Ett exempel är köp av fastighet, där formaliakraven framgår av 4:1 jordabalken.

Om avtalet som din fråga gäller inte har några formaliakrav enligt gällande lag på området som det berör så gäller huvudregeln- avtalsfrihet.

Det som gäller är även att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga avtal. Därav så är ditt och din avtalspartners avtal bindande redan från det att ni avtalade om det muntligt. Om ni däremot vill att avtalet ska dateras från det datum ni skriftligen skriver det så kan ni välja att datera avtalet från den dagens datum. Så länge alla berörda parter är överens så är det upp till er.

Det är dock viktigt att tänka på att man inte kan binda tredje man till några förpliktelser enligt avtalet utan att denne är medveten om det och har gått med på avtalet.

Därav är min rekommendation att ni i det skriftliga avtalet skriver att avtalet utmynnar ifrån ett muntligt avtal som är gällande ifrån det datum som ni muntligen avtalade från början.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1406)
2021-01-14 Felstavat namn på anställningsavtal
2021-01-12 Är det brottsligt att sälja något dyrare än vad man köpt det för?
2021-01-03 Kan restaurangpersonal vägra en kund en rätt om de misstänker allergi?
2021-01-01 Skyldiga att betala hyra trots uppsagt avtal innan inflytt

Alla besvarade frågor (88084)