Hur ska man ange flera fullmaktshavare i en framtidsfullmakt?

2019-09-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Jag och min man ska skriva framtidsfullmakter. Kan vi ange varandra som fullmaktshavare och skriva våra två barn efter det, alltså totalt tre personer. Kommer vi i första hand ifråga om vi lever och våra barn efter det?Eller kan de tre handla var och en för sig som den överlevande kommer överens med barnen om?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Frågor om framtidsfullmakt regleras i lagen om framtidsfullmakter.

En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Detta framgår av 1 § lagen om framtidsfullmakt.

Då en framtidsfullmakt är individuell, innebär detta att du och din man bör upprätta varsin framtidsfullmakt och inte en gemensam.

I en framtidsfullmakt kan man ha en eller flera fullmaktshavare, vilket innebär att man inte behöver upprätta ett flertal fullmakter för just det ändamålet. Fullmaktsgivaren kan utforma fullmakten på ett flertal olika sätt. För att underlätta för alla parter bör man vara tydlig med vem som är fullmaktshavare och i vilken ordning man vill att fullmakten ska gälla. Med andra ord går det bra att ange fullmaktshavarna i den ordning ni angett ovan. Tänk även på att ange respektive fullmaktshavares personnummer i fullmakten.

Vidare bör man tänka på att det tydligt ska framgå att det är fråga om en framtidsfullmakt, vilka angelägenheter fullmakten omfattar och vilka övriga villkor som gäller. Detta framgår av 5 § lagen om framtidsfullmakter.

Vad innebär detta för er?

Sammantaget har ni som fullmaktsgivare en stor frihet att utforma framtidsfullmakten hur ni vill, under förutsättning att ni uppfyller lagkraven.

Som fullmaktsgivare kan ni befullmäktiga flera personer genom samma framtidsfullmakt, i den ordning ni föredrar. Tänk dock på att det inte ska vara fråga om en gemensam framtidsfullmakt mellan dig och din man, utan två separata.

I framtidsfullmakten bör ni vara noggranna med att ange ifall ni vill att fullmaktshavarna ska företräda maken/makan tillsammans, om de ska agera var för sig eller om det ska ske i turordning det vill säga först efterlevande make och därefter barnen.

Hoppas att ni fick svar på er fråga!

Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1263)
2020-01-24 Befogenhet i fullmakt - skriftligt eller muntligt?
2020-01-23 Återbetalningsskyldighet vid dubbelförsäkringsfall
2020-01-20 Upphör en fullmakt att gälla om fullmaktsgivaren blir dement?
2019-12-28 För vems räkning säljs tillgångar av någon med fullmakt?

Alla besvarade frågor (76591)