FrågaFAMILJERÄTTBodelning20/12/2015

Hur ska lån och tillgångar delas upp vid skilsmässa?

Jag och min fru har ett gemensamt lån o en gemensam bil....hur delas detta upp efter skilsmässan

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Om ni, eller någon av er, ansöker om äktenskapsskillnad och skilsmässan går igenom, ska en bodelning som huvudregel ske. Det är endast i undantagsfall som makarna kan undgå bodelning. Detta kan ske om makarna endast har enskild egendom och det är så att ingen av makarna begär att få överta bostaden eller bohaget från den andra maken (9 kap. 1 §). I ert fall är det uppenbart att det inte endast finns enskild egendom (se mer nedan). I bodelningen ska, som huvudregel, allt som makarna äger ingå.

Egendomen som makarna äger är giftorättsgods om inte egendomen gjorts till enskild genom exempelvis gåva eller äktenskapsförord med föreskriften att egendomen ska förbli enskild (7 kap. 1 och 2 §§). Det krävs alltså speciella föreskrifter för att en tillgång ska bli enskild egendom. Det räcker inte med att man påstår att ägodelen är enskild. Enskild egendom eller egendom för uteslutande personligt bruk ska ej ingå i bodelningen, om ni inte kommit överens om annat (10 kap. 2 och 4 §§). Egendom för personligt bruk är exempelvis kläder, smycken och glasögon. Dock så får ett undantagande av personlig egendom endast ske i skälig omfattning, för att de andra maken inte ska missgynnas orimligt mycket.

Innan fördelningen av egendomen sker, ska makarnas skulder avräknas från vardera makens egendom. Makarna svarar för sina respektive skulder (1 kap. 3 §). Detta betyder att om ena maken har en skuld kan den andra maken inte bli skyldig att betala denna makens skuld (såvida det inte finns ett avtal att så ska ske). Har ni gemensamma lån, blir det rimligen så att ni svarar för hälften vardera av lånet.

Efter att lånen avräknats från era respektive tillgångar ska därefter giftorättsgodset läggas samman och delas lika mellan makarna (11 kap. 3 §). I slutändan ska ni vardera ha kvar tillgångar till samma värde. Om exempelvis din make vid bodelningen tilldelas egendom till ett större värde än dig, så ska han kompensera dig genom att ge egendom eller pengar för mellanskillnaden. Om en likadelning av era tillgångar skulle vara oskäligt, kan man i undantagsfall frångå denna princip. Slutligen ska alltså era tillgångar delas lika, efter att ni avräknat era skulder.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000