Hur ska kvarlåtenskapen fördelas?

2016-07-21 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej. Min far äger en sommarstuga som han byggt själv. När han går bort så vill han att jag tar över stugan eftersom det är jag som mest bor där. Men jag har två syskon som antagligen kommer vilja sälja stugan eller kräva att jag löser ut dom. Enligt arvsrätten så har dom ju också rätt till stugan, vilket jag förstår. Men dom visar inget som helst intresse för stugan nu och därför vill min far se till att det blir jag som får stugan, dels på grund av att han vet att jag kommer få problem med dom sen. Hur kan man gå tillväga? Kan han testamentera stugan till mig eller skriva över det på mig redan nu? Eller ska jag köpa det av honom, för då har väl inte mina syskon rätt att kräva försäljning sen? Taxeringsvärdet ligger på ca 700 000:- och han har belånat det en gång på ca 200 000:-Tacksam för svar!
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arvsregler
Enligt arvsrätten har dina syskon inte rätt till sommarstugan i sig men dem har rätt till lika stor del av kvarlåtenskapen som dig då varje barn tar lika lott enligt 2 kap 1§ 2st Ärvdabalken (ÄB). Om din far inte vill att kvarlåtenskapen ska fördelas på detta sätt kan han i testamente fördela sin kvarlåtenskap så som han önskar. Att observera är dock att bröstarvingar (alltså din fars barn) alltid har rätt till sin laglott. Laglotten är hälften av arvslotten vilket är det som en bröstarvinge skulle erhållit om det inte funnits något testamente enligt 7 kap 1§ ÄB. Bröstarvinges rätt till laglott kan alltså inte inskränkas genom testamente. Då jag inte vet hur din fars tillgångar ser ut i övrigt blir mitt svar ganska generellt utformat men om din far har tillgångar så att du kan erhålla sommarstugan och dina syskon kan erhålla sina lagotter utan att du behöver köpa ut dem kan han föreskriva detta i sitt testamente. Han kan exempelvis göra detta genom att skriva att du erhåller sommarstugan och att dina syskon ska erhålla sina laglotter. Om det sedan visar sig att hans tillgångar inte räcker till deras laglotter kommer du behöva "köpa ut" dem så de erhåller sina laglotter, detta kan ju då tyvärr innebära att du måste sälja sommarstugan. Om din far inte föreskrivit att dina syskon endast ska erhålla sina laglotter tillämpas ärvdabalkens regler om likadelning och varje barn har då rätt till sin arvslott. Då din far har 3 barn innebär detta att varje barn erhåller 1/3 av kvarlåtenskapen.

Angående att din far skriver över sommarstugan på dig
Att han i dagsläget skulle skriva över sommarstugan till dig innebär ju att han ger dig den. Detta skulle ses så som förskott på arv då allt som arvgivaren ger till bröstarvinge under livstiden ska beaktas som detta enligt 6 kap 1§ ÄB om inte annat är föreskrivet i gåvobrev. Om han i gåvobrev skriver att sommarstugan inte ska ses så som förskott på arv skulle dock en undantagsregel bli aktuell då jag förutsätter att sommarstugan utgör en stor del av hans tillgångar. I 7 kap 4§ ÄB stadgas nämligen att om arvlåtaren under livstiden ger bort egendom på sådant sätt att gåvan till syftet är att likställa med testamente har bröstarvingar fortfarande rätt till sin laglott. Om du alltså erhåller sommarstugan av din far nu skulle troligen dessa regler kunna tillämpas och du kommer ändå att behöva "köpa ut" dina syskon då din far avlider då de har rätt till sin laglott. För att erhålla denna måste dina syskon dock påkalla jämkning i testamente inom 6 månader enligt 7 kap 3§ ÄB.

Om sommarstugan är att se så som förskott på arv kommer samma regler bli tillämpliga då värdet av sommarstugan vid gåvotillfället kommer avräknas på din arvslott. Inskränker gåvan dina syskons laglott får du "köpa ut" dem om dem påkallar jämkning.

Angående att du köper sommarstugan
Om du köper sommarstugan rekommenderar jag att du tar in en mäklare som gör en värdering av sommarstugan, gärna flera för att vara på den säkra sidan. Om du köper sommarstugan till taxeringsvärdet kommer skillnaden mellan taxeringsvärdet och marknadsvärdet ses som förskott på arv. Köper du sommarstugan till marknadsvärdet innan din far avlider är det du som äger sommarstugan och dina syskon kan då självklart inte kräva försäljning när din far avlider då det är du som är ägare.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (613)
2021-01-14 Måste en jurist göra arvsskiftet?
2021-01-07 Återbetalning efter utskiftat arv?
2021-01-04 Hur ska arvet fördelas mellan gemensamma barn och särkullbarnet?
2020-12-29 Får jag göra avdrag för fastighetens latenta skatt?

Alla besvarade frågor (88099)