Hur ska kommuner mäta avståndet vid fråga om elevresor?

FRÅGA
SFS 1991:1110. Hur fritt får kommunen tolka 6km? Får de t.ex börja mäta de 6km från nätmaste cyckel- eller gångväg?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram riktlinjer för hur avståndet ska bedömas. I sina riktlinjer skriver SKL att ”avståndet mäts enklast på en karta och bör avse den väg som eleven kan ta till skolan antingen till fots eller med cykel”. Avståndet mäts från elevens bostadsadress till skolan, det vill säga inte från närmaste gång- eller cykelväg.

Kom ihåg att det inte enbart är avståndet som är avgörande för om ditt barn har rätt till elevresor bekostade av kommunen. En elev som inte uppfyller avståndskravet kan ändå behöva skolskjuts på grund av att vägen är trafikfarlig, att den till exempel saknar gångbana eller belysning, eller att eleven måste färdas över vatten.

Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (362)
2021-09-15 Betydelse av att skolans app äger materialet
2021-08-31 Hjälp med skolarbete
2021-08-29 Har jag rätt att ta del av betyg som utfärdats av en kommunal eller privat gymnasieskola?
2021-08-28 Jag vill anmäla min sons skola - Hur går jag tillväga?

Alla besvarade frågor (95741)