FrågaAVTALSRÄTTAvtal31/01/2020

Hur ska jag upprätta en framtidsfullmakt till mina barn?

Jag vill ge mina tre barn fullmakt, var för sig. Skall jag då upprätta 3 original av framtidsfullmakten?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är helt enkelt: Du upprättar EN framtidsfullmakt och i den så skriver du in att dina barn X, Y och Z är dina fullmaktshavare. Således behöver du inte upprätta tre original. Det räcker gott med ett. Däremot kan det vara fördelaktigt att göra kopior av originalet och ge till var och en av fullmaktshavarna.

I fullmakten rekommenderar jag dig att förtydliga (1) vilka angelägenheter fullmakten ska gälla och (2) dina barns inbördes förhållande. Är det till exempelt ALLA angelägenheter eller endast vissa? Hur ska beslut barnen emellan tas? Ska alla agera i samförstånd och gemensamt eller räcker det med att ditt barn X tar beslut i vissa frågor? Därför rekommenderar jag dig att fundera över dessa frågor och näraliggande sådana. Det är trots allt helt upp till dig att utforma fullmakten på det sätt som passar dig bäst.

Om du behöver hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt så kan våra jurister på Lawline hjälpa dig med det här. Se även Lag om framtidsfullmakter här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik Rising

Fredrik RisingRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning