Hur ska jag skriva testamentet för att egendomen bli enskild?

2017-12-21 i Testamente
FRÅGA
Jag försöker skriva ett så riktigt testamente som möjligt.Jag har köpt ett färdigt formulär som lyder:Föremål.o penningbeloppUndertecknad.bestämmer härmed att nedanstående förteckning av min.egendom med full äganderätt ska tillfalla nedan angivna personer.Detta är min vilja o mitt testamente.Jag fyller i min bror som nrNr är xxx .som ärver mig om min.bror avlidit.Vet ej om jag bara kan skriva så efter namn o personnr på xxx.Hur ska jag skriva så att xxx äkta hälft inte kan komma åt pengarna på något visHar fått höra att man ska skriva enskild egendom...men hur skriver jag det.så att det blir giltigt?Tackar för svar.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Syftet med ett testamente är att sätta den legala arvsordningen ur spel. Med det menas att reglerna i Ärvdabalk (1958:637) (ÄB) träder åt sidan om det upprättats ett giltigt testamente. För att ett testamente ska vara giltigt krävs det att handlingen är skriftlig och har undertecknats av testator. När testatorn skriver under handlingen ska två vittnen närvara. Vittnena ska också och underteckna handlingen, 10:1 ÄB.

Om personen du testamenterar en viss sak eller pengar till är gift finns risken att hens partner kan få ta del av saken eller pengarna. Om man inte vill att detta ska ske kan man skriva att egendomen ska vara enskild, 7:2 punkt 3 Äktenskapsbalk (1987:230). Utöver de formkrav som nämndes i det andra stycket (att testamentet ska vara skriftligt samt att det ska vara undertecknat av testator och två vittnen) är det som krävs för att egendomen ska anses som enskild att du skriver att egendomen ska vara enskild i testamentet.

När man skriver vilken person man vill ska ärva egendomen är det som du säger alldeles riktigt att skriva fullständigt namn och personnummer på personen.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin Brännström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97596)