FrågaSKATTERÄTTKapitalvinstskatt29/06/2022

Hur ska jag beskatta försäljningen av min bostadsrätt?

Hej! Jag har ägt en bostadsrätt i cirkus 12 år nu och ska sälja den för att flytta in hos min partner i höst. Jag köpte bostaden för 2 200 000 kr då och den är helt betald nu. Jag har nu fått ett bud på 3 000 000 kr som jag tänkt säga ja till. Vad jag har fattat ska detta beskattas på något sätt, men jag har inte förstått riktigt hur. Ska jag skatta på hela summan? Finns det något sätt att göra så jag åtminstone inte går back och får tillbaka mina 2 200 000 kr som jag betalt för den?Tack

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Beskattning av en bostadsrättsförsäljning regleras i inkomstskattelagen


En försäljning av en bostadsrätt beskattas i inkomstslaget kapital. Till inkomstslaget kapital räknas bland annat inkomster och utgifter i form av kapitalvinster och kapitalförluster (41 kap. 1 § inkomstskattelagen). Med kapitalvinster och kapitalförluster avses eventuella vinster och förluster som görs vid avyttring av en tillgång. I ditt fall ska du avyttra din bostadsrätt, en tillgång, och gå med vinst varför det är fråga om beskattning av en kapitalvinst.

Du kan få fram kapitalvinsten genom att beräkna skillnaden mellan ersättningen för bostadsrätten minus utgifter du haft för försäljningen (mäklararvode) och omkostnadsbeloppet (44 kap. 13 § inkomstskattelagen). Med omkostnadsbelopp avses, om inte annat föreskrivs, det du betalat för att köpa bostadsrätten (anskaffningsutgiften)) (46 kap. 5 § inkomstskattelagen). Därutöver får du även lägga till eventuella utgifter som du haft för förbättring av bostadsrätten (förbättringsutgifter) (46 kap. 8–12 § inkomstskattelagen). Det går dock inte att säga utifrån din fråga om det är aktuellt att lägga till några förbättringsutgifter.

Det finns vidare speciella skatteregler för kapitalvinster från bostadsrättsförsäljningar. Det är enbart 22/30 av kapitalvinsten från en bostadsrättsförsäljning som ska tas upp till beskattning (46 kap. 18 § inkomstskattelagen). Dessa 22/30 ska beskattas med en skattesats om 30% (65 kap. 7 § inkomstskattelagen).


I ditt fall

I din situation innebär det att om du inte har några förbättringsutgifter kommer din kapitalvinst att bli 3 000 000 – 2 200 000 = 800 000 kr. Av dessa 800 000 kr är det 22/30 som ska beskattas, det vill säga ca 586 667 kr. Sedan dras 30% av denna summa av, eftersom skattesatsen är 30 % i inkomstslaget kapital. Det innebär att summan du ska betala i skatt kommer att bli 586 667 x 0,3 ≈ 176 000 kr. 


Jag hoppas att du fick svar på din fråga och jag skulle varmt rekommendera dig att boka tid med någon av våra jurister som även kan hjälpa dig ta frågan vidare här.


Bästa hälsningar,

Negin AhmadiRådgivare