Hur ska jag och min sambo tänka när hans mamma vill vara med och finansiera vårt nästa bostadsköp?

FRÅGA
Hej!Jag och min sambo letar efter en bostadsrätt och han har satt undan pengar till insatsen av lägenheten. Vi hade tillsammans tänkt låna resten till lägenheten men hans mamma vill jättegärna betala resten av lägenheten åt oss. Hon ska alltså inte låna några pengar utan har redan dessa pengar på ett sparkonto. Om det blir på detta sätt är det ju mamman som kommer gå in med det mesta av pengarna, så därför under jag vad som gäller i ett sådant fall? Eftersom det är jag och min sambo som kommer bo där och inte mamman. Gäller fortfarande sambolagen även om jag inte går in med vare sig insats eller något annat? Är det mamman och min sambo som kommer stå på lägenheten och var hamnar jag i detta? Berätta gärna om det är något mer jag missat. Tack!
SVAR

Inledning

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du vill att jag ska utveckla någonting i svaret är du välkommen att publicera en kommentar, alternativt mejla marcus.backstrom@hotmail.com. Lagrumshänvisningar avser sambolagen.

Är ägandet av bostadsrätten beroende av vem som betalar?

Formellt sett spelar det ingen roll vem som faktiskt betalar för en bostadsrätt (eller någon annan "vara" för den delen). Det avgörande är vem eller vilka som står som köpare på överlåtelseavtalet. Således är det fullt möjligt för dig och din sambo att exempelvis äga 50 procent vardera av den framtida bostadsrätten, trots att det bara är din sambo och hans mamma som finansierat köpet. Det är t.ex. inte helt ovanligt att föräldrar betalar sina barns lägenheter utan att vilja ha något ägande eller kräva återbetalning av köpeskillingen. Bostaden blir då en renodlad gåva.

Vad säger sambolagen?

Samboegendom utgörs av gemensam bostad och bohag, under förutsättning att detta köpts för gemensam användning (3 §). Samboegendom ska delas lika, genom s.k. bodelning, om förhållandet upphör (8 §). Det är dock möjligt att bestämma att någon bodelning inte ska ske, vilket görs med hjälp av ett s.k. samboavtal (9 §). Om ett samboavtal finns behöver man alltså inte dela med sig av sin egendom vid en separation.

I ditt fall bedömer jag att lägenheten, oavsett hur ägandet mellan dig och din pojkvän fördelas i avtalet, kommer att bli samboegendom när ni flyttat in. Väljer ni att i framtiden separera, och saknar samboavtal, är utgångspunkten att värdet på bostaden, efter avdrag för respektive parts del av skulderna, ska delas lika.

Ett mycket enkelt exempel på detta är att din sambo köper en lägenhet åt er båda och betalar 1 000 000 kr, varav 500 000 kr kontant och 500 000 kr som lån. Om ni sedan bestämmer er för att gå skilda vägar är du berättigad till 250 000 kr (500 000/2), givet att lägenheten inte ökat någonting i värde och att samboavtal inte skrivits.

Hur bör ni agera?

Som jag ser det är den absolut viktigaste frågan vilken avsikt din sambos mamma har med sitt generösa bidrag till finansieringen? Vill hon ger er pengarna som en gåva, stå som delägare på lägenheten eller "bara" ställa upp som långivare för att bespara er ränte- och amorteringskostnader? Utan kunskap om detta är det mycket svårt att ge en konkret rekommendation, eftersom det utgör helt olika scenarier.

Min rekommendation blir därmed att ni först tar reda på vad din svärmor har för tanke med sin medverkan vid köpet och därefter vidta lämpliga åtgärder. Visar det sig exempelvis att hon, så att ni slipper gå till banken, vill agera långivare behöver ni skriva ett skuldebrev, vilket Lawline gärna hjälper till med.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?