Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?

2021-07-23 i Testamente
FRÅGA
Hej!En bekant utan barn har testamenterat alla sina tillgångar till andra personer än sina släktingar som normalt sett skulle ärva (syskon och syskonbarn). Men släktingar ska ju kallas till förrättning liksom de som nämns i testamentet. Min första fråga är om man får skicka en kopia på testamentet till släktingarna innan förrättningen hålls så att de inte invaggas i tron att de ska ärva. Eftersom flera bor utomlands är det ju viktigt att de inte gör en resa "i onödan", men även de inom landet ska ju inte behöva åka i onödan om de slipper. Min andra fråga: om det är okej att de får se testamentet en månad i förväg, kan de protestera mot innehållet före förrättningen och förhindra att den hålls?Min tredje fråga: om de protesterar mot innehållet som presenteras under själva förrättningen, när senast måste de göra det och i vilken form ska det göras? Under själva förrättningen? Efteråt? Och kan de protestera fast de inte deltar trots att de är kallade?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Delgivning och godkännande av testamente

När någon dör ska ett arvskifte förrättas av arvingarna och testamentstagarna, se 23 kap 1 § ärvdabalken. Om det finns ett testamente ska det delges till samtliga arvingar och testamentstagare. Med delgivning menas att en styrkt kopia av testamentet ska skickas till samtliga berörda. Handlingarna ska undertecknas och sändas tillbaka till den som först skickade delgivningen. För att delgivningen ska vara giltig krävs även ett delgivningssyfte, det vill säga det måste framgå av brevet att det är en delgivning av ett testamente, se 14 kap 4 § ärvdabalken. Att en arvinge skriver under en delgivning, innebär inte att den har godkänt testamentet. En arvinge behöver inte delges i det fall den redan har godkänt testamentet.

Får du skicka delgivningen en månad innan förrättningen?

Det finns inget hinder för dig att skicka delgivningen en månad innan förrättningen. Det är bra att vara ute i god tid, så de arvingar som bor utomlands hinner ta ställning till om de behöver delta vid arvsskiftet eller inte.

Protest mot testamentets innehåll

Endast en bröstarvinge (Barn till den avlidne) kan kräva en del av ett arv även om ett testamente innebär att andra än arvingar tilldelas kvarlåtenskapen. I ditt fall är det syskon och syskonbarn som är de legala arvingarna. De kan inte protestera mot hur den avlidnes sista önskan lyder. Däremot kan de klandra testamentets giltighet. Exempelvis kan det röra sig om ett förfalskat testamente, eller att den avlidne var under en psykisk störning eller att det skrivits under tvång, se 13 kap 1­­-3 ärvdabalken. Ett testamente måste även uppfylla vissa formkrav som att det ska vara undertecknat av två vittnen samt testatorns underskrift, se 10 kap 1 § ärvdabalken.

Klanderfrist

Om det skulle visa sig att testamentet är ogiltigt enligt någon av de ovan nämnda orsaken, har den som vill klandra testamentet sex månader på sig att klandra det, från den dag som testamentet erhölls enligt 14 kap 5 § ärvdabalken. Annars förlorar de rätten att bestrida testamentet. Ett testamente blir bara ogiltig mot den som har klandrat det, men fortfarande giltigt mot de övriga. Det innebär att alla som motsätter sig testamentet måste klandra det.

Sammanfattning

Du ska skicka en styrkt kopia på testamentet till samtliga berörda. Det kan du göra i god tid innan förrättningen. Ingen av arvingarna kan motsätta sig hur kvarlåtenskapen ska fördelas. De kan endast motsätta sig testamentets giltighet. Om de vill motsätta sig testamentet måste de göra det inom sex månader från den dagen de erhöll del av testamentet. Om du behöver hjälp med att tolka testamentet, eller om du har andra frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2933)
2021-09-23 Kan man registrera testamentet någonstans?
2021-09-22 Hur gör jag tillägg i mitt testamente?
2021-09-21 Kan jag villkora mitt testamente?
2021-09-18 Vem kan bevittna mitt testamente?

Alla besvarade frågor (95801)