Hur ska jag göra när barnen inte vill bo hos pappa?

2019-01-11 i Barnrätt
FRÅGA
Hej hur ska jag göra när inte barnen vill vara hos pappa.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inte någon information för mig att utgå ifrån, jag utgår därför ifrån att mamman är boendeföräldern och pappa umgängesförälder; och att ni även har delad vårdnad. Om inte så är fallet, så är du välkommen att ställa en ny fråga med mer information.

Barnen har rätt att umgås med den föräldern som de inte bos hos. Det är alltså en rättighet för barnet och inte en rättighet för föräldern. Dock har mamman ett ansvar för att barnets behov av umgänge med umgängesföräldern så långt som möjligt tillgodoses.

Jag kan inte göra någon bedömning då jag inte har någon information att utgå från. Men i bedömningen ska "barnets bästa" vara avgörande, 6 kap 2 a § 1 st FB. Särskilda hänsyn ska också tas till att barnet har ett behov av en nära och god kontakt med både mamma och pappa. Barnets vilja ska beaktas beroende på barnets ålder och mognad, 6 kap 2 a § sista stycket FB. Om barnen är över 12 år gamla tas stor hänsyn till barnets vilja, vilket framgår i rättsfall.

Man kan inte tvinga ett barn att bo hos pappan om barnen har bestämt sig att de vill. Mitt tips till pappan är att i första hand kolla varför barnen inte vill vara hos pappan.

Hoppas mitt svar har varit till hjälp, annars är du välkommen att ställa en ny.

Med vänlig hälsning,

Ajla Velic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1199)
2019-06-18 Är det olagligt att föräldrar reser bort och lämnar barn ensamma?
2019-06-18 Hur mycket får föräldrar bestämma över en 17-åring?
2019-06-18 Måste man erkänna faderskap för ett genetiskt barn?
2019-06-18 Vad gör jag om jag vill bo mer hos min ena förälder?

Alla besvarade frågor (70013)