Hur ska jag göra för att mina barn inte ska ärva?

2019-01-31 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej, min fråga gäller mina barn. Jag vill inte att de ska ärva mig, men jag tänkte ge dem en del av mina pengar medans jag lever, gentemot att de efter min död ska inte ska ha nåt. Går det? och hur ska jag gå till väga? Tacksam för svar på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kan göra så dina barn inte får ut något arv av dig när du dör. Men att du planerar att ge barnen gåvor under tiden som du lever. Din fråga regleras i Ärvdabalken (ÄB).

Bröstarvingar, barn, till den avlidna kan aldrig bli arvlösa. Barnen har alltid rätt till ett vist arv. Den så kallad laglotten. Vilket är hälften av arvslotten. (7 kap. 1 § ÄB). Arvslotten och laglotten kommer därför att bero på hur stor kvarlåtenskap som du har.

Laglotten har som tidigare nämnt barnen rätt till. Denna rättighet kan du inte ta ifrån med genom tex. ett testamente. Men eftersom du planerar att ge barnen pengar under tiden du lever kan dessa pengar komma att ses som ett förskott på ditt arv till dem. När pengar eller då gåvor ges till bröstarvingar kommer det föreligga en presumtion att gåvorna är förskott på arv om inte annat anges (6 kap. 1 och 4 § ÄB).

Det innebär även att en bröstarvinge, vid beräkning av hur stor arvslotten respektive laglotten är, måste ta med förskottet i beräkningen. Vidare innebär det att förskottet måste avräknas på laglotten. Det innebär att om bröstarvingen har fått gåvor som motsvarar laglotten har barnet fått sin laglott och barnet behöver egentligen inte få något mer. Om gåvorna inte motsvarar laglotten har barnen rätt till så mycket för att nå upp till laglotten (7 kap. 1 och 2 § ÄB).

Vilket innebär om du ger barnen gåvor (förskott på arv) som motsvarar eller är mer än laglotten har deras rätt till laglotten aktualiserats. Du kommer då kunna testamentera bort din resterande kvarlåtenskap (6 kap. 1 § ÄB och 7 kap. 1-3 § ÄB).

Du kan se till att gåvorna är förskott på arv genom att skriva gåvobrev rörande pengarna du ger till dina barn. Vidare krävs det att du skriver ett testamente för hur du vill att resterande kvarlåtenskap ska fördelas (9 kap. och 10 kap. ÄB). Finns det inget testamente kommer den legala arvsordningen gälla, där dina barn då troligtvis kommer ärva (2 kap. 1 § ÄB). Men om barnen däremot inte har fått ut motsvarande sin laglott i gåvorna kommer barnen att kunna jämka testamentet och därmed få ut så mycket som krävs för nå upp till laglottssumman (7 kap. 1 och 3 § ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga annars är det bara att återkomma!

Sofia Wedin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (441)
2021-05-31 hur fördelas kvarlåtenskapen när den avlidne var gift och hade barn?
2021-05-30 Får man ärva sina svenska föräldrar om man bor utomlands?
2021-05-30 Arvsrätt när föräldrar är sambos
2021-05-01 Ärver min son mina lån och skulder?

Alla besvarade frågor (93062)