Hur ska jag göra för att få hit min gamla, sjuka, ensamma och hjälpbehövande pappa till Sverige?

Hej, jag har min pappa i Afghanistan som just nu är pensionär och skör. Han har det väldigt svårt att klara sin vardag och har ingen som kan hjälpa honom. Jag behöver hjälp med att förstå vilka alternativa vägar det finns för att han ska kunna komma hit till Sverige. Min mor har nyligen gått bort och det har förvärrat hans situation ytterligare. Jag har permanent uppehållstillstånd. Mina bröder och mina farbröder är också här i Europa så inte heller de kan hjälpa honom. snälla hjälp mig.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 5 kap. 3 a § tredje stycket utlänningslagen kan en utlänning som är anhörig till en flykting bli beviljad ett uppehållstillstånd om det finns "synnerliga skäl". Poängen med denna regel är att den endast ska tillämpas i undantagsfall där det föreligger särskilt ömmande och udda omständigheter. Det måste alltså röra sig om en situation som inte tillhör det normala och som innebär särskild utsatthet på ett socialt, humanitärt eller säkerhetsmässigt plan. Båda villkoren måste vara uppfyllda.

Frågan är då om din pappas situation uppfyller kraven. Migrationsöverdomstolen har i ett rättsfall uttalat att det faktum att äldre personer kräver omvårdnad i ett visst skede i sitt liv visserligen är en ömmande omständighet, men inte är något som är tillräckligt ovanligt för att paragrafen ska bli tillämplig. I det fallet besvärades den äldre endast av högt blodtryck dock, och bedömningen kan alltså mycket väl bli annorlunda beroende på vad det är för besvär din far lider av och hur handikappande de är i det vardagliga livet samt hur mycket hjälp han därmed faktiskt behöver.

Vad du bör göra är därför att betona det faktum att din pappa har väldigt svårt att klara vardagen, att vård och hjälp till äldre i Afghanistan ges av den nära familjen, vilken han inte har tillgång till eftersom alla anhöriga råkar vara i Europa, och att situationen förvärrats än mer efter din mors bortgång. Både hans humanitära och sociala situation präglas därför av en särskild utsatthet. Vidare är situationen udda på det sättet att alla hans nära släktingar är bosatta i utlandet, och att han därför inte har någon som kan ge honom den hjälp han behöver för att klara vardagen såsom de flesta andra äldre i Afghanistan brukar ha eftersom de oftast har stora familjer och därmed ett stort antal nära släktingar.

Med andra ord ska du redogöra för migrationsverket på vilket sätt situationen är udda och övertyga dem om att det helt enkelt är tillräckligt synd om din pappa för att hans situation ska förtjäna särskild hänsyn.

Vänligen

Pegah FazliRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000