Hur ska jag göra för att få betalt för ett lån som baserar sig på ett muntligt avtal?

2017-06-28 i Fordringar
FRÅGA
Hej! Jag lånade ut ca. 30 000 kr till mitt ex under vår relation. Vid bodde tillsammans. Lånen gavs för att täcka hans skulder – som sedan visade sig vara mycket, mycket större. Något skriftligt avtal existerar inte. Han har lovat att betala tillbaka men det händer aldrig. Nu har vi separerat för ett halvår sedan. Det anses att eftersom vi bodde tillsammans så var även skulderna ”mina” på grund av samboavtal. Därför får jag inte mina pengar tillbaka. Är det verkligen rimligt? Det var ett lån han fick från min sida. Jag har ett flertal sms-konversationer där han bekräftar att det var ett lån och att jag ska få pengarna tillbaka. Vad ska jag göra? Stämma honom? Jag har ringt Kronofogden, som sade att eftersom han redan har skulder där så måste han först betala tillbaka de pengarna.
SVAR

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar på något vis behöver kompletteras/förtydligas så är du välkommen att publicera en kommentar eller skicka ett mejl till marcus.backstrom@hotmail.com.

För att främja läsvänligheten har jag valt att avstå från att lämna lagrumshänvisningar och liknande i svaret. Om du önskar få sådana referenser så tillhandahåller jag gladeligen det på förfrågan.

Tråkigt nog kan det direkt konstateras att det är väldigt svårt att inför domstol göra gällande muntliga låneavtal. En domstol får bara döma till en kärandens (den som lämnar in stämningsönskan) fördel om det är ”styrkt” att hens påståenden stämmer. I en situation där det saknas skriftlig dokumentation, och motpartens egen argumentation inte framstår som orimlig, så är det nästintill omöjligt att få ett positivt domslut.

Att du har sms-konversationer som utvisar att det existerar ett lån är naturligtvis jättebra. Dock är det svårt att säga vad det har för bevisvärde utan att ha fått tagit del av meddelandena. Om du vill tittar jag gärna på dem och kommer med ett mer specifikt utlåtande.

Visar det sig att sms:en är så pass konkreta att det går att utläsa belopp och liknande så kan det vara värt att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Det är dock viktigt att komma ihåg att en domstolsprocess medför en ekonomisk risk för dig – som sannolikt behöver anlita ett professionellt juridiskt ombud och, om du förlorar, även kan bli betalningsskyldig för ditt ex rättegångskostnader.

Avslutningsvis vill jag påpeka att man aldrig kan bli betalningsskyldig för en före detta partners (vare sig det rört sig om make eller sambo) skulder. Vid separation/skilsmässa avräknas dock skulder från ”potten” av tillgångar, vilket leder till att den som har högst skulder vid bodelningen i kronor och ören bidrar med mindre.

Med vänlig hälsning,

Marcus Bäckström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?