Hur ska jag göra för att en gåva från min förälder inte ska räknas som förskott på arv?

2020-11-03 i Förskott på arv
FRÅGA
HejOm jag tar emot kontanter som gåva ex 200.000 kronor. Behöver man skriva ett gåvobrev då? det ska inte räknas som förskott på arv.Dotter som undrar Rosie
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du tar emot en gåva från din förälder. Regler om förskott på arv går att finna i 6 kap. ÄB.

6 kap. 1 § 1st. ÄB stadgar att "Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Är mottagaren en annan arvinge, skall avräkning ske endast om detta har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs."

Ovan stadgande regel innebär att om du mottar 200 000 kr i gåva från din förälder, kommer det automatiskt att räknas som förskott på arv. För att gåvan inte ska räknas som förskott på arv i ditt fall gör ni bäst i att uttryckligen i gåvobrevet framföra att det inte ska röra sig om förskott på arv.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1162)
2020-12-01 Kan jag bli arvlös?
2020-11-30 Förskott på arv
2020-11-29 Hur gör man om en gåva till barn inte ska betraktas som förskott på arv?
2020-11-29 Ska egendom som arvlåtare gett till bröstarvingar under sin livstid ses som förskott på arv eller gåva?

Alla besvarade frågor (86835)