Hur ska jag gåt till väga för att vräka min hyresgäst som hyr ut min villa i andrahand utan tillstånd?

2021-08-16 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Är hyresvärd och hyresgästen i uthyrda villan bor inte där och i strid med avtal hyr hen ut i andrahand som festlokal på uthyrningsforum, sociala medier m.m.. Även efter varning har detta fortsatt, vad är mina val för att vräka så snabbt som möjligt? Vill byta lås direkt för att hindra fler gäng via uthyrningssidor, kan jag göra detta? Finns det en varselperiod där jag först meddelar hyresgästen, som alltså inte själv bor där, innan jag vidtar åtgärder? Vill försöka rättssäkra det jag gör men akut att hindra skada på villan. Stort tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du hyr ut din villat till en hyresgäst som avser använda den som bostad. Det gör att du omfattas av privatuthyrningslagen. Det gör att reglerarna i 12 kap jordabalken, även kallad hyreslagen blir gällande i det här fallet.

Anledning till förverkande

Av ditt brev framgår det att hyresgästen har hyrt ut bostaden i andrahand i strid med ert hyresavtal. Det förekommer även fester som kan antas störa omgivningen. Om du väljer att säga upp avtalet till följd av festande och störningar, måste du först skicka en anmodan till hyresgästen, men även till socialnämnden. Hyresgästen kan välja att rätta sig omedelbart, se 12 kap 25 § jordabalken.

Om du i stället väljer att säga upp din hyresgäst till följd av avtalsbrott i form av otillåten andrahandsuthyrning, se 12 kap 42 § jordabalken. Kan du säga upp avtalet med omedelbar verkan, hyresgästen har då förverkat sin rätt till boende.

Uppsägning

Det framkommer av ditt brev att du redan har varnat din hyresgäst och meddelat att du inte godtar den otillåtna uthyrningen. Då återstår en skriftlig uppsägning. En uppsägning måste vara skriftlig, samt att den måste innehålla anledningen till att det sker en uppsägning. Den måste vidare delges till din hyresgäst. Du måste alltså lämna den personligen, eller skicka den rekommenderad. Om din hyresgäst inte rättar sig efter din uppsägning, måste du vända dig till en domstol. Kronofogden kan då genomföra en avhysning. Avhysning går till på det sättet att en flyttfirma kommer och packar ner allt och förvarar det i ett magasin i tre månader. Kostnaderna för det får din hyresgäst stå för. Din hyresgäst blir även skadeståndsskyldig till dig för utebliven hyra enligt 12 kap 42 § jordabalken.

Sammanfattning

Din hyresgäst bryter alvarligt mot avtalet genom att hyra ut i andrahand. Eftersom du redan har skickat en varning om uppsägning, återstår nu en skriftlig uppsägning som innefattar en omedelbar förverkning av hyresavtalet. Om din hyresgäst motsätter sig uppsägningen, kan du vända dig till en domstol. De kan då besluta om avhysning. Om du behöver hjälp med att säga upp din hyresgäst är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Vänligen,

Björn Lotoft
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Andrahandsuthyrning (719)
2021-10-13 Hur länge får man hyra ut en bostadsrätt och hyresrätt i andra hand?
2021-10-11 Har ägaren av en lägenhet som hyrs ut i andra hand rätt att säga upp kontraktet i förtid?
2021-10-11 Hur lång är uppsägningstiden på en bostadsrätt?
2021-10-06 Uppsägningstid vid andrahandsuthyrning

Alla besvarade frågor (96369)