Hur ska jag gå tillväga angående vårdnaden av mitt barn?

2018-10-06 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag har en dotter som är 7 månader gammal. Hennes pappa lämnade mig när hon var 12 dagar och han flyttade ut när hon var 1,5 månader. Vi har gemensam vårdnad men det är jag som tar hand om henne och sköter allt kring henne. Han har själv valt att han ska komma och träffa henne två gånger i veckan men det är sällan han kommer och han hör sällan av sig för att meddela om han inte kan komma. Han mår psykiskt dåligt och går till kurator och han har sagt att han är rädd att göra illa mig eller henne. Han tänker ta vid föräldraledigheten om ett par månader men ja vill inte det då han inte känner henne. Ja hindrar han inte från att träffa henne utan han väljer att inte komma. Han säger inte att han vill träffa henne på neutral plats heller. Ja vill inte skapa problem men ja känner att hon inte ska behöva vara med någon okänd hela dagarna. Hur ska man gå tillväga i sådana fall?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör vårdnaden av din dotter och hur den ska skötas. Vårdnadsfrågor är alltid känsliga och väldigt svåra att bedöma i förväg. Detta beror på att det är många olika komponenter som bedöms och det görs diverse utredningar för att kunna avgöra vilken situation som är bäst för barnet. Jag kommer därför berätta vad man i vårdnadsfrågor alltid utgår ifrån i sin bedömning, och sedan hur du kan gå vidare med detta.

Barnets bästa

Så fort man diskuterar vårdnad så ska man alltid utgå ifrån vad som är bäst för barnet. Bedömningen om vad som är bäst för barnet är lagstadgat och består av flera olika aspekter. Först och främst får det inte finnas någon risk att barnet far illa hos ena föräldern. Om barnet far illa hos ena föräldern är det ett väldigt starkt incitament till att denne föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare. Man främjar kontinuitet i barnens liv på det vis att man inte vill "rycka upp" barn ur sitt hem, där denne har skola, vänner och egen trygghet. Desto äldre barnet är desto fler aktiviteter/tryggheter/kontakter brukar barnet ha och därför kan principen om kontinuitet väga starkt för lite äldre barn. Man beaktar även att varje barn har en rätt till god kontakt och relation till båda föräldrarna. Forskning har visat att barnet mår psykiskt bättre om denne har en god relation till båda sina föräldrar. Observera dock att man talar om barnets rätt till kontakt, inte föräldrarnas rätt till kontakt. Man gör bedömningen utifrån barnet. Den sista parametern som har betydelse i bedömningen är barnets vilja. Man tar hänsyn till vad barnet själv vill i den mån det är rimligt med hänsyn till barnets ålder och mognad. (6 kap 2 a § Föräldrabalken)

Mitt råd till dig

En av parametrarna i barnets bästa är en relation till båda föräldrarna. Detta är självfallet inte på bekostnad av barnets trygghet eller säkerhet. Det måste så klart gå först, dock kan det vara bra om en objektiv part avgör risken för barnets säkerhet. Jag kan förstå att det känns tufft att lämna över barnet till dess pappa när pappan inte varit med i bilden hittills. Det som är problematiskt är att man aldrig får undanhålla ett barn från dess förälder på ett sätt som kallas umgängessabotage. Jag säger absolut inte att du gör det, men för att förhindra att det ska användas som argument emot dig i en eventuell kommande vårdnadstvist så råder jag alltid föräldrar att kontakta familjerätten. Där kan du förklara situationen och tillsammans med familjerätten kan ni båda föräldrar ha ett möte kring hur vårdnaden ska fungera. Hur mycket umgänge han vill ha och hur den ska fungera. Om han sedan inte följer den kan du rapportera det till familjerätten. På så sätt kommer en eventuell vårdnadstvist i domstol ta hänsyn till familjerättens utlåtande om hans benägenhet att inte dyka upp på avtalade tillfällen som en belastning till hans karaktär som förälder snarare än att du skulle förhindrat umgänge. Om han är lite ostabil psykiskt så är det bästa för honom, barnet och dig att han får träffa sitt barn men under ordnade former, d.v.s. tillsammans med dig, tillsammans med familjerätten eller någon annan konstellation ni alla kan vara bekväma med. En mor eller farförälder som kan vara med och bevaka barnets trygghet? Det finns ingen klar "to-do" lista kring hur vårdnaden ska skötas utan det är upp till varje föräldrapar, men när man inte kan enas är det alltid bäst att involvera familjerätten som en objektiv aktör så att inget (ord eller handlingar) kan användas emot någon i en eventuell tvist.

Sammanfattningsvis bör du ta hjälp av familjerätten i din lokala kommun och få hjälp till att samtala fram vilken roll han vill ha i vårdnaden och att han kan sköta den på ett sätt där alla, främst barnet, är tryggt. Genom att involvera familjerätten undviker du att något ska användas emot dig i en vårdnadstvist, såsom anklagelser att saboterat umgänge eller liknande.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (677)
2019-10-08 Vem får bestämma om barnets boende vid gemensam vårdnad
2019-10-03 Kan jag ansöka om att avsäga mig vårdnaden av ett barn?
2019-09-25 Får en vårdnadshavare flytta utan samtycke av den andra vårdnadshavaren?
2019-09-23 Vem står för rättegångskostnaden?

Alla besvarade frågor (73715)