FrågaFAMILJERÄTTGod man31/12/2018

Hur ska jag gå till väga för att entlediga god man?

Hej

Min vuxna dotter som blev förlamad och hjärnskadad vid 31 års ålder 2007, kunde inte då - och inte senare ta hand om sin ekonomi eller något annat. Därför blev jag, mamma, godman. Efter mig har det varit tre.

Hon kansedan många år svara ja med en blinkning och nej med två blinkningar och har förståndet kvar.

Hon vill nu slippa godman för hennes son 26 år och jag kan hjälpa henne. De godemän hon haft har inte varit till hennes godo, men till mycken ondo, mänskligt sett, som har med ex vården omkring att göra.

Hon har personlig assistans med ca 6 assistenter dygnet runt.

Jag har fått rädda henne från dåliga assistenter många ggr. Hon vill inte längre leva i rädsla. Hon kan inte ropa på hjälp eller berätta, men som mamma har jag en intuitiv förmåga att förstå och avslöja assistenter.

Hon vill att sonen och jag ska sköta räkningar och vårdbesöken, göra hennes inköp och önskningar tillfredsställande, som jag gjort i 11 år på bästa sätt.

Hur ska vi hjälpa henne att avsäga sig godman?

Vem ska vi vända oss till?

Lawline svarar

Hej! Vad trevligt att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag kommer först att gå in på godmanskapet. Sedan assistansen och sist kommer en sammanfattning med rekommendationer.

Hur ska du avsäga dig godeman?

Om hennes god man har gjort sig skyldig till brott eller liknande så kan även överförmyndaren avsäga godmanskapet, FB 11 kap 20 §.

Du, din dotter och din dotters bror kan ansöka om att entlediga din dotters god man, FB 11 kap 21 §. Alltså om att avsäga godmanskapet. För att göra detta ska ni vända er till tingsrätten.

Kan du hindra god man från att ingå avtal?

Om det är så att ni har problem med den gode mannen så kan ni alltid säga åt den gode mannen att hen inte får ingå någon form av avtal för din dotter. Gör ni det så blir inget avtal som den gode mannen ingår bindande för din dotter, 11 kap 5 §.

Ansökan om nytt godmanskap?

När ni vill ansöka om nytt godmanskap för din dotter så gör ni det hos tingsrätten, FB 11 kap 4. Rätten ska välja dig eller hennes bor, om hon vill det, FB 11 kap 12 §. Det förutsätter att rätten tycker att du eller din bror är lämplig. Med tanke på att du har skött hennes räkningar och inköp i 11 år så borde det inte vara något problem.

Det är möjligt att utse er båda till gode män, FB 11 kap 13. Detta kräver dock starka skäl. Istället rekommenderar jag att ni skriver en fullmakt som säger att den av er som inte bli god man, har rätt att sköta räkningar, inköp och vad mer som kan behövas.

Assistansen

Jag förmodar att assistansen grundar sig på LSS. Assistans från LSS bygger på frivillighet. Är det så att din dotter vill att ni ska sköta vårdbesöken istället så rekommenderar jag att ni ska begära detta hos dem som är ansvariga för vården.

Rekommendation

Angående godmanskapet så rekommenderar jag först att ni går till överförmyndaren och begär att hen avsäger den gode mannen. Går inte det så måste ni vända er till tingsrätten. Där ska din dotter önska antingen dig eller din bror som god man. Den av er som inte blir god man skriver ni en fullmakt till som säger att du eller hennes bror får göra det som ni tycker är nödvändigt. Meddela dessutom den gode mannen att hen inte får ingå avtal åt din dotter. När det kommer till assistansen så ska ni meddela den som är ansvarig att din dotter vill att ni sköter vårdbesöken.

Hoppas detta kommer till hjälp!

Vänligen,

David GardellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000