Hur ska huset fördelas?

Hej. Min far och hans fru har varit gifta över 30 år, före midsommar dog han. Hon har tre barn från tidigare äktenskap och min far har mig och min bror. Inga gemensamma barn. Hon bor i deras gemensamma hus. Dessutom ska hon självklart få bo kvar i huset men om det säljs eller om hon dör vill vi få våran del korrekt. Hur bör man gå till väga och hur stor del av huset tillfaller mig och min bror?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger arvsrätten?

Reglerna om arv finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. Här framkommer de olika arvsklasserna, alltså vilken ordning arvingar ärver i. I den första arvsklassen ärver barn till den avlidne. Barn till den avlidne ska dela lika på kvarlåtenskapen efter den avlidne. (2 kap. 1 § ÄB) Om den avlidne var gift har den efterlevande maken eller makan som utgångspunkt rätt att ärva. (3 kap. 1 § ÄB) Finns det dock inga gemensamma barn har barn till den avlidne förtur till arv. Detta innebär att den efterlevande maken eller makan inte ärver efter den avlidne om de inte har gemensamma barn alternativt om det inte finns ett testamente. Istället ärver den avlidnes barn. Dock har den efterlevande maken eller makan alltid rätt att få ut så pass mycket från kvarlåtenskapen efter den avlidne att det tillsammans med vad maken eller makan erhöll vid bodelningen motsvarar värdet av 4 prisbasbelopp. (3 kap. 1 § ÄB) Barnen till den avlidne kan dock välja att avstå från att få ut sitt arv direkt till förmån för den efterlevande maken eller makan. Detta innebär att barnen istället har rätt till efterarv från den efterlevande maken eller makan vilket motsvarar en kvotdel i värdet hos den efterlevandes kvarlåtenskap. (3 kap. 9 § och 3 kap. 2 § ÄB)

Hur fördelas värdet på huset?

Vad gäller huset i frågan fördelas värdet av detta först genom en bodelning mellan de båda makarna. Bodelningen sker enligt reglerna i Äktenskapsbalken (1987:230), hädanefter kallad ÄktB. När ett äktenskap upphör ska en bodelning ske där giftorättsgodset läggs samman. Därefter dras skulder av och sedan fördelas återstående värde lika mellan makarna. För husets del så ska alltså värdet av huset sedan skulder dragits av fördelas lika mellan makarna. Den del av värdet som tillfaller den avlidne utgör en del i dennes kvarlåtenskap och är alltså en del av arvet. (9 kap. 1 § och 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § ÄktB.)

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är du och din bror arvtagare till er far. Beträffande huset tillfaller halva värdet från bodelningen er i arv. Ni kan välja att avstå från att ta ut ert arv direkt till förmån för den efterlevande makan. Detta skulle ge er efterarvsrätt i den efterlevande makans totala kvarlåtenskap. Efterarvsrätten utgörs av en kvotdel i hela kvarlåtenskapen efter den efterlevande makan. Tyvärr kan jag inte ge ett mer preciserat svar än detta med utgångspunkt av den information som framkommer i frågan. För att få mer klarhet i er situation rekommenderar jag att ta kontakt med en jurist. Vi på Lawline har kunniga jurister och möjlighet att boka tid finner du här.

Lycka till!

Mvh,

Caroline BåghammarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000