Hur ska gemensamma tillgångar redovisas i en bouppteckning?

Säg att två personer som varit gifta. Maken avlider. Paret hade gemensamma konton- gemensamma tillgångar. Ska dessa gemensamma tillgångar delas vid en bouppteckning? Säg att det finns 50 000. Skall jag då föra upp 25' på avlidnas makes tillgångar vid dödsdatum och 25' på efterlevandes vid dödsdatum?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bouppteckning ska göras tre veckor efter att maken avlidit (ÄB 20:1). Eftersom den avlidne i det här fallet var gift ska både den avlidnes och den andra makens egendom redovisas i bouppteckningen (ÄB 20:3). Deras respektive egendom såsom den var vid dödsfallet ska redovisas separat (ÄktB 9:7). Har de bara gemensamma tillgångar och gemensamma konton är det den egendomen som ska redovisas för och den ska delas lika dem emellan i bouppteckningen. Detta under förutsättning att de inte kommit överens om något annat, det vill säga att pengarna på kontot ska fördelas på något annat sätt.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Natalie AccordRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000