FrågaFAMILJERÄTTFaderskap17/11/2018

Hur ska FB 3 kap. 1 § st. 3 tolkas?

Hej, jag skulle behöva hjälp med att tolka en paragraf i föräldrabalken, i detta fall är det Fb 3:1 st 3 :

" Rätt att väcka talan föreligger ej, om vid mannens död mer än ett år har förflutit från det att talan, som grundats på att mannen är fader till barnet, väckts mot honom och han fått del därav eller om mer än ett år har förflutit sedan anspråk på samma grund framställts mot mannens dödsbo."

Vad menas med detta stycke?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I föräldrabalken 3 kap. 1 § anges förutsättningarna för att få väcka talan om hävande av faderskap. Rätten att väcka talan innebär kort sagt en rätt att lämna in frågan till domstol för rättegång. Det första stycket säger att den man som har fastställts som barnets fader enligt 1 kap. 1 § har möjlighet att väcka talan om att faderskapet ska hävas. Enligt 1 kap. 1 § antas den man som kvinnan var gift med vid barnets födsel vara barnets far. Föräldrabalken 3 kap. 1 § första stycket innebär alltså att den man som enligt 1 kap. 1 § antagits vara barnets far har rätten att väcka talan om att faderskapet ska hävas och han inte längre ska antas vara barnets far.

Det andra och tredje stycket avser situationer där mannen som enligt 1 kap. 1 § har antagits vara barnets far har avlidit, och anger förutsättningarna för att hans arvingar ska få väcka talan om hävande av faderskap istället. Det andra stycket säger att mannens arvingar har rätt att väcka talan så länge mannen inte när han var i livet bekräftade att han var barnets far eller han inte varaktigt har bott tillsammans med barnet. I det tredje stycket anges att mannens arvingar, trots att mannen aldrig har bekräftat faderskapet eller har bott med barnet, ändå inte har rätt att väcka talan om hävande av faderskap om det vid mannens död var mer än ett år sedan en talan inkommit mot mannen på grund av att han antas vara barnets far. På samma sätt kan mannens arvingar inte väcka talan om hävande om det har gått ett år sedan en talan väcktes mot mannens dödsbo på grund av att han kunde antas vara barnets far.

Exempel: En man antas vara far till ett barn enligt 1 kap. 1 §. I september 2017 väcks talan mot mannen att han ska betala underhåll till barnets mor eftersom han har antagits vara barnets far. Mannen dör i oktober 2018. Mannens arvingar vill väcka talan om att faderskapet ska hävas, men eftersom det vid dödsfallet har gått mer än ett år sedan talan om underhåll väcktes kan mannens arvingar inte längre väcka hävandetalan.

Det tredje stycket i föräldrabalken 3 kap. 1 § ska alltså förstås som en ettårig tidsfrist som anger hur länge arvingarna till en man som har antagits vara far till ett barn har möjlighet att väcka talan om att faderskapet ska hävas.

Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen,

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000