Hur ska ett testamente formuleras?

2019-05-20 i Testamente
FRÅGA
HejHar en morbror som skrivit ett testamente om att hans ena syster (min mamma) ska ärva honom. Hans fru är död och dom hade inga gemensamma barn. Han har dock 3 syskon till som han inte vill veta av. Nu gick min mamma bort innan honom och då har han skrivit i testamentet att jag som systerdotter ska ärva honom. Jag har dock 3 halvsyskon som han inte vill att dom ska ärva nåt. Räcker det att han skrivit så i testamentet?Mvh systerdotter
SVAR

Hej tack för din fråga till Lawline!

Det som reglerar frågor om testamente är Ärvdabalken (ÄB). Kortfattat så ska det räcka att din morbror har uttryckt att han enbart vill att du ska ärva honom för att det ska vara giltigt vid hans bortgång, så länge alla formkrav är uppfyllda. Jag förklarar det lite mer utförligt här nedan.

Testatorns vilja

Så som jag förstår din fråga så har din morbror inga barn över huvud taget och det är därmed hans syskon och föräldrar som har arvsrätt efter honom (ÄB 2 kap 2 §). Genom ett testamente kan din morbror sätta arvsordningen åt sidan. Detta grundar sig i en princip som säger att alla har rätt att bestämma över vad som händer med ens tillhörigheter både i livet och efter man går bort. Detta innebär att din morbror kan skriva i sitt testamente att enbart sin mamma ska ärva honom efter det att han går bort. Detta innebär även att han har rätt att skriva att enbart du ska ärva honom om det är så att din mamma gått bort vid hans bortgång.

Utgångspunkten när det finns ett testamente är att man ska tolka det utifrån viljan med testamentet (ÄB 11 kap 1 §). Om det är så att din morbror har uttryck i sitt testamente att enbart du ska ärva om din mamma har gått bort så ska det tolkas utifrån den viljan.

Jag kan inte med säkerhet säga att hur din morbror har uttryckt sin vilja räcker då jag hade behövt läsa testamentet för att kunna avgöra det. Men om det är så att han har uttryckt sig i likhet med vad du skriver i din fråga så bör det vara tillräckligt!

Hade jag skrivit testamentet hade jag varit noga med att uttrycka att det är du som ska ärva hans kvarlåtenskap och att hans syskon samt dina halvsyskon inte ska ärva något. Detta för att säkerställa att viljan med testamentet verkligen framkommer.

Avslutningsvis så tror jag att din morbrors testamente räcker så länge det lever upp till alla formkrav (ÄB 10 kap 1 – 2 § §). Jag skulle rekommendera dig och din morbror att kolla på testamentet och kontrollera att alla formkrav är uppfyllda samt att det tydligt framgår att han vill att enbart du ska ärva honom. Jag gör en lista här vad formkraven är så kan ni dubbelkolla:

- Upprättat skriftligen

- Två vittnen

- Testatorn måste underteckna testamentet när båda vittnena är närvarande

- Vittnena ska skriva under

- Vittnena ska veta om att det är ett testamente (men behöver inte veta innehållet)

Hoppas du är nöjd med svaret, annars får du gärna skriva en till fråga så ska vi försöka svara på den!

Allt gott

Karin Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2246)
2019-09-21 Vad behöver vara med i ett testamente för att en testamentstagare ska vara identifierbar?
2019-09-19 Pappa sålde fastighet till bror - utgör det förskott på arv?
2019-09-15 Min mamma har fått egendom testamenterad till sig – får jag arvsrätt i hennes ställe om hon dör?
2019-09-12 Vi har ingått ett nytt äktenskap. Behöver vi ändra testamentet?

Alla besvarade frågor (72930)