Hur ska ett testamente bevittnas?

2020-02-24 i Testamente
FRÅGA
Hej!Jag undrar om de personer som skriftligt bevittnar ett testamente eller en framtidsfullmakt måste ange sina personnummer?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett testamente ska bevittnas av två vittnen, och dessa ska bestyrka handlingen med sitt namn (10 kap. 1 § Ärvdabalken). Vidare bör vittnena anteckna yrke och hemvist, tiden för bevittnandet samt eventuella övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet (10 kap. 2 § Ärvdabalken).

Det finns med andra ord inget krav på att vittnena anger sina personnummer och adresser. Det kan dock vara bra ur bevishänseende, men testamentets giltighet påverkas inte av att sådana uppgifter saknas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2606)
2020-09-26 Full äganderätt och fri förfoganderätt
2020-09-26 Kan barnbarnet ta över huset?
2020-09-25 Förvaring av testamente
2020-09-25 Hur gör jag om jag inte vill att någon ska ärva mig?

Alla besvarade frågor (84370)