Hur ska ett testamente bevittnas?

Hej!

Jag undrar om de personer som skriftligt bevittnar ett testamente eller en framtidsfullmakt måste ange sina personnummer?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett testamente ska bevittnas av två vittnen, och dessa ska bestyrka handlingen med sitt namn (10 kap. 1 § Ärvdabalken). Vidare bör vittnena anteckna yrke och hemvist, tiden för bevittnandet samt eventuella övriga omständigheter som kan vara av betydelse för testamentets giltighet (10 kap. 2 § Ärvdabalken).

Det finns med andra ord inget krav på att vittnena anger sina personnummer och adresser. Det kan dock vara bra ur bevishänseende, men testamentets giltighet påverkas inte av att sådana uppgifter saknas.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Daniella LarsenRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning