Hur ska ett arv fördelas när det finns en efterlevande maka kvar i bilden?

FRÅGA
Jag och min bror förlorade vår pappa för 6 mån sedan. Vi är vuxna. Vår pappa var sedan ett par år omgift. De hade inga gemensamma barn.Bouppteckningen är klar. Men då vi kommer till bodelning, vill vår pappas fru sitta i orubbat bo. Vi får inte röra något från deras hem.Det finns inga testamente . Det finns heller inga fastigheter eller liknande.Nu har Pappas nya fru nu hävdat att hon ska behålla sin del ekonomiskt och vi barn ska dela på pappas konton och skulder.Hon hänvisar till 12.2 äktenskapsbalken.Kan hon göra såhär?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid ett dödsfall görs först en bodelning mellan makarna. Där fördelas allt giftorättsgods vilket är all egendom som inte är enskild egendom. Då tar man din fars giftorättsgods och lägger tillsammans med hans efterlevande frus giftorättsgods och lägger ihop. Finns det ingen enskild egendom, vilket jag från din fråga tolkar att så är fallet, ska din fars egendom och hans frus fördelas lika på varandra. Den delen som då hamnar på din fars lott är den egendom som ska fördelas vid arv.

Det 12 kap. 2 § äktenskapsbalken menar är att vid ett dödsfall kan den efterlevande makan välja att inte göra det första steget vid bodelningen. Då innebär det att hon behåller sin del av giftorättsgodset och att man inte lägger ihop delarna. Ni har däremot fortfarande rätt att ärva er fars egendom och det som räknas som hans giftorättsgods. Och eftersom det inte finns något testamente och jag tolkar det som att din bror och du är de enda barnen kommer ni ärva all er fars egendom.

Det som ingår i arvet kan vara allt ifrån rena pengar men också möbler eller fordon. Däremot ärver man inte skulder vilket gör att de flesta skulderna som tillhör er far kommer att skrivas av.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga!

Mathilda Wihlborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1127)
2021-11-30 Går det att ansökan om skiftesman via post?
2021-11-30 Boutredningsmannens befogenheter i förhållande till ett dödsbo
2021-11-30 Värdering av egendom vid bouppteckning
2021-11-29 När behöver kallelse till bouppteckningssammanträde skickas ut?

Alla besvarade frågor (97610)