Hur ska en kapitalförsäkring fördelas?

FRÅGA
HejMin mamma lämnade jordelivet och hade en kapitalörsäkring hos Folksam. Det finns ingen angiven förmånstagare men på boupptäckningsintyget står det att det betalas ut till hennes make (inte min pappa). Kapitalörsäkringen ingår inte i försäkringstagarens kvarlåtenskap men ska redovisas i boupptäckningen. Min fråga är om jag har rätt till något av dessa pengar, eller tillfaller de endast min mammas make?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller för förmånstagare: Reglerna om försäkringar regleras i stor utsträckning i försäkringsavtalslagen(FAL). Som huvudregel gäller, som du säger, att en försäkring som har en förmånstagare inte ska ingå i den avlidnes kvarlåtenskapen (14 kap. 7 § FAL). Det framgår inte av frågan om maken har fått pengarna genom en bodelning, att det alltså inte har funnits någon förmånstagare eller om pengarna har betalats ut till maken utan att ingå i bodelningen. Vissa försäkringar har en generell förmånstagare inskrivet vid start och som aktivt måste ändras vilket det kanske skulle vara i det här fallet, för att en ändring av förmånstagare ska kunna göras måste det ske skriftligen och undertecknat till försäkringsbolaget. Här är nog enklast att kolla med försäkringsbolaget om det fanns en generell klausul eller om din mamma har ändrat till någon annan förmånstagare. Jag kommer nedan beskriva två olika scenarion och hur du kan gå till väga.

Jämka förmånstagarförordnande:

Är det så att maken har fått ut pengarna genom att han var inskriven som förmånstagare kan du som bröstarvinge jämka förordnandet av förmånstagare så att delar av försäkringen tillfaller dig. (14 kap. 7 § 2 st. FAL) För att en jämkning ska vara möjlig ska det röra sig om att utbetalningen skulle vara oskäligt mot dig och då kan en del eller hälften omfördelas. Dock används regeln restriktivt, bara i vissa fall, och vid en prövning ska man beakta skälen till att förmånstagarförordnande har upprättats samt kolla på din och eventuellt andra bröstarvingars ekonomiska situation. Vill du begära jämkning är det viktigt att du gör det inom ett år från att bouppteckningen efter din mamma avlutades.

Om det är så att maken har fått ut pengarna genom bouppteckning: Är det så att försäkringen var en del av kvarlåtenskapen kan maken få ut pengarna genom arvsfördelning eller om det finns ett testamente. Det som gäller för din rätt då är att du alltid har rätt att få ut din laglott, den kan aldrig testamenterats bort. Din laglott är hälften av din arvslott vilket är hela arvet du egentligen har rätt till, den lotten räknar man ut genom att kolla hur många arvsberättigade som finns och dela kvarlåtenskapen på dessa. Hälften av den summan kan din mamma aldrig testamentera bort.

Vad du kan göra:Här beror det på hur maken har fått de pengarna som fanns i försäkringen, har det skett genom förmånstagarförordnande och resultatet har blivit oskäligt kan du jämka. Har han fått summan genom bouppteckning är det svårt för dig att få ut dessa pengar men du kan aldrig gå lottlös ur bouppteckningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda Wihlborg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1106)
2021-09-14 ​​Hur lång tid brukar det ta tills man får ut sitt arv?
2021-09-01 Vem ärver om arvtagaren hinner avlida innan bouppteckningen är klar?
2021-08-31 Vem ärver min avlinda morbrors fru?
2021-08-31 måste en bodelning göras?

Alla besvarade frågor (95749)