Hur ska en fastighet värderas vid arvskiftet, och ska den beskattas vid arvet?

2019-03-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej,Jag har en fråga om arvskifte,om en arvsskiftesberäkning är beräknad på en försäljning av en fastighet,med procentsats fördelning av totala arvssumman med latent skatt,skall det då beräknas med latent skatt när det blir ett tillskifte plus en skifteslikvid av fastigheten till en dödsbodelägare.Får man då inte betala en högre summa i den totala skifteslikviden när den latenta skatten räknats med i beräkningen, man för ju betala skatt 2 gånger vad jag föstår först nu och sedan vid en försäjning,vet ej om det är rätt eller fel. Det är fler dödsbodelägare.Ps.Jag är Svensk medborgaremed Svenskt personmummermen är utskriven från Sverigeoch bor i USA.Har ärvt del av fastighet i Nacka.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det kan inledningsvis sägas att det inte finns några generella regler om hur en fastighet ska värderas vid ett arvskifte.

Det brukade finnas regler om detta och riktlinjer som skatteverket utfärdade. Men efter att arv- och gåvoskatten togs bort, togs även dessa regler bort.

Det kan dock sägas att en fastighet vid ett arvskifte bör värderas till marknadsvärdet, med avdrag för latent skatt och schablonmässigt mäklararvode. Om alla dödsbodelägare är överens kan ni dock värdera fastigheten till i princip vad ni vill i skifteshandlingen, därför att det är ni som bestämmer och därför att skatteverket inte längre bryr sig.

Med detta sagt kommer du inte att behöva betala skatt för att du ärver en andel av en fastighet. Det som istället händer är att arvtagaren inträder i arvlåtarens skatterättsliga ställning (se 44 kap 21 § inkomstskattelagen). Skatten utlöses alltså istället om och när du sedan säljer fastigheten. Det finns alltså ingen arv- och gåvoskatt, utan du behöver inte betala någon skatt förrän du eventuellt säljer fastigheten.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (296)
2019-09-10 Hur beräknas vinstskatten vid försäljning av bostad?
2019-09-10 Hur räknar vi ut försäljningspris och latent skatt?
2019-08-31 Vad gäller skattemässigt vid gåva av bostadsrätt?
2019-08-20 Betala skatt vid avyttring av bostadsrätt

Alla besvarade frågor (72873)